Cụm sao Pleiades
Ảnh: Josh Knutson

Nơi bầu trời tối nhất
Ảnh: Nicholas Buer

Vết đen mặt trời qua ống kính dân nghiệp dư
Ảnh: Giuseppe Petricca

Ngân Hà lấp lánh bên trên Cối xay gió
Ảnh: Sean Parker

Orion
Ảnh: Jeff Dai

Cực quang
Ảnh: Auroramax
Nguồn: http://www.space.com/24250-best-nigh...n-11-2014.html