Mời tải về giao diện GTGraphics 3 dành cho Windows 7, 8 và 8.1 do hoa sĩ Tobias Roetsh vẽ ra với nhiều hình ảnh kì bí và mang màu sắc khoa học viễn tưởng.
Bạn có thể tải về giao diện
- GTGraphics 3 tại : http://windows.microsoft.com/en-us/w...download-theme
- GTGraphics 2 tại : http://windows.microsoft.com/en-us/w...download-theme
- GTGraphics 1 tại : http://windows.microsoft.com/en-us/w...download-theme

Hoặc xem hình ảnh do tác giả đồ họa tại trang chủ của GTGraphics tại : http://www.gtgraphics.de/

Sau khi tải về giao diện từ trang của Windows, bạn mở tập tin định dạng .themepack vừa tải về và hệ thống sẽ tự thay đổi giao diện. Hoặc bạn có thể chọn lựa giao diện bằng cách bấm chuột phải ở màn hình chính (Desktop) và chọn Personalization.

Nếu bạn không sử dụng Windows 7, 8 và 8.1 thì bạn cũng có thể tải về bộ hình nền sử dụng trong giao diện này tại đây.

Anh Tuấn Nguyễn