Hãy đưa em tới mặt trăng
Bản quyền: Pál Váradi Nagy

Bầu trời vàng
Bản quyền: NASA/Bill Ingalls

Tôi có thể ngắm nhìn tất cả
Bản quyền: ESO/G. Brammer

Vùng đất dưới kia
Bản quyền: David Finlay/clearskies.tv

Vết đen mặt trời bùng nổ
Bản quyền: Solar Dynamics Observatory/NASA

Tôi muốn là một phần của nơi đây- Ảnh chụp New York từ Trạm Vũ trụ
Bản quyền: Koichi Wakata ‏(via Twitter as ‏@Astro_Wakata)

Thế giới xoay tròn
Bản quyền: Tim Crippin

Dòng sữa Sông Ngân
Bản quyền: ESO/G. Brammer

Ảnh do tàu Trinh Sát Mặt trăng chụp bờ đông của rãnh Dionysius trên mặt trăng
Bản quyền: NASA/GSFC/Arizona State University

Trong khi đó, tàu Trinh Sát Sao hỏa lại chụp được ảnh đụn cát ở phía nam Sao Hỏa
Bản quyền: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

44% Mặt trăng
Bản quyền: Miguel Claro/www.miguelclaro.com

Nhiều vùng cuộn được hình thành trên mặt trời
Bản quyền: Solar Dynamics Observatory/NASA

Tựa bươm bướm
Bản quyền: NASA, ESA, and R. Sahai (Jet Propulsion Laboratory)

Sao Thủy Hành tinh tối
Bản quyền: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Ánh sáng Phương Bắc
Bản quyền: Auroramax

GREECE Tên lửa và cực quang
Bản quyền: NASA/Christopher Perry

Các bánh xe trên bầu trời vẫn xoay xoay
Bản quyền: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Cực quang ở Prestatyn
Bản quyền: Garry Owens

Cơn bão ánh sáng
Bản quyền: Koichi Wakata ‏(via Twitter as ‏@Astro_Wakata)
Nguồn: http://www.space.com/34-image-day.html