Bạn có thấy một chấm đen nhỏ đi qua mặt trời không? Sao Thủy đấy!
Sự kiện đi qua mặt trời này chỉ diễn ra có 13 lần trong cả 1 thế kỉ thôi, và rất tiếc là ngày 9/5/2016 vừa rồi chúng ta đã không được nằm trong vùng có điều kiện thuận lợi quan sát sự kiện này.
Sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 11/11/2019, Việt Nam quan sát được.
Video và ảnh trong bài lấy nguồn từ SDO - vệ tinh quan sát mặt trời của NASA.
https://youtu.be/8J4LoX3eOWc
Hình ảnh chụp ở Nam London với lens 200m và filter ND400 bởi Tim Easley, thuộc báo Guardian

những bước chạm đầu tiên (nhìn vào góc 12h của bức ảnh nhé)


hình ảnh sự kiện này ngày 8/11/2006


xem thêm tại http://www.space.com/32820-mercury-t...es-photos.html và http://heavy.com/news/2016/05/mercur...pictures-pics/

bUp - HAS