Hix, bà chị luna "ném đá" em ác liệt wá[IMG]images/smilies/66.gif[/IMG] Chắc chị luna cũng như nhiều người chưa thử vào trang http://www.global-rent-a-scope.com/ bao giờ, hay thậm chí là còn chưa đọc kĩ bài viết về GRAS của mình nữa[IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] Để em lần lượt giải trình từng phần vậy:

Trích dẫn Gửi bởi luna
Mình không nói là không phải bạn thao tác click chuột và chọn vật thể chụp, tuy nhiên đó có phải là ảnh tác quyền của bạn hay không thì ... tùy bạn có tự xưng hay không thôi, nhưng theo mình là không
Còn các bạn tự nhận đây là ảnh của mình chụp thì ... (tùy theo quan điểm của từng người, nhưng luna là người chụp ảnh và thích chụp ảnh nên khá coi trọng việc bản quyền của ảnh)
Cái vụ tác quyền này ko phải là em thích "nổ".
Trích dẫn Gửi bởi HL_Xen
-GRAS thừa nhận: mọi bản quyền tác giả đối với các bức ảnh bạn chụp qua kính đều thuộc về bạn. Ở đây GRAS chỉ đóng vai trò là phương tiện để bạn thực hiện công việc của mình.
http://www.global-rent-a-scope.com/g...i-produce.html
Trích dẫn Gửi bởi luna
Đây là một topic hay về việc cho các bạn hình dung ảnh chụp từ ảnh thiên văn sẽ ra thế nào, nhưng nếu bạn đã chụp qua ảnh thiên văn rồi thì sẽ thấy các hình ở trên mà one shot như bạn nói thì cũng hơi lạ (tuy nhiên luna thấy lạ thôi, có bao giờ chụp trực tiếp bằng các kính lớn đâu)

Chưa kể, hình 2 người chụp ra hoàn toàn giống nhau không khác nhau 1 tí xíu gì cả. Nói chung, nhận định của mình đây là 1 chương trình hay cho các bạn thích thiên văn tìm hiểu việc chụp ảnh thiên văn. Giá mà nó cho mình chỉnh munual thì có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng rất khó vì hiếm khi nào đài cho người xem tự do điều khiển kính (vì số lượng đông)

Tiện thể bạn HL_Xen cho mình biết luôn thông số chụp được không? ^^ (kèm theo thiết bị, dụng cụ càng tốt)
Về chuyện chỉnh manual, như em đã nói trước, nếu mình xì $$$ ra thì nó sẽ cho mình vận hành thoải mái(cỡ 1$/phút thôi[IMG]images/smilies/77.gif[/IMG]) Thế mới gọi là trial chứ!

Còn dụng cụ, thông số em cũng đã nói ở trên rồi nay nhắc lại:

Trích dẫn Gửi bởi HL_Xen
Có ai muốn “overnight” với em này không nào!


GRAS-003
Wide Field - Takahashi TOA-150 - 1100mm FL @ f/7.33

New Mexico, USA
• Refractor. Fluorite Triplet Apochromat
• Camera: SBIG ST2000XCM - Single Shot Color
• FOV Arc mins: 29.0 x 38.7
• Resolution (Arc secs/pixels): 1.45
• Pixel Array: 1600 x 1200
• Megapixels: 2.0
• Pixel Size 7.4um
• Filters: Single Shot Color
Kính chụp ảnh theo script sẵn có, mọi hoạt động của kính được "tường thuật trực tiếp" trong một cái log kèm theo. Nói thật là em nhìn vào cũng [IMG]images/smilies/106.gif[/IMG] Khoản chụp ảnh thiên văn chuyên nghiệp này mạn phép để lại cho mọi người tự ngâm cứu tìm tòi vậy! VD cái ảnh M42 ở trên:
Mã:
ACP console log opened 27-Nov-2010 09:17:28 UTC
This is ACP version 5.1 (build 3, Maintenance release 5.1)
Licensed to Arnie Rosner
09:17:29 02:17:29 
09:17:29 02:17:29 ### AcquireSupport V5.1.5c
09:17:29 02:17:29 ### Modified for GRAS by Brad Moore
09:17:29 02:17:29 ### brad@global-rent-a-scope.com
09:17:29 02:17:29 
09:17:29 02:17:29 Telescope is ACP->GRAS-003, driver V2
09:17:31 02:17:31 Imager is SBIG Universal
09:17:31 02:17:31 Guider is SX Universal(external)
09:17:31 02:17:31 Calculated unbinned plate scales (arcsec/pix): H = 1.39 V = 1.39
09:17:31 02:17:31 Calculated field of view (arcmin): H = 37.0 V = 27.7
09:17:44 02:17:44 This is AcquireImages V5.1.5
09:17:44 02:17:44 Compiling plan...
09:17:44 02:17:44 ...plan OK!
09:17:44 02:17:44 
09:17:44 02:17:44 ### The current local time is: 2010/11/27 02:17:44
09:17:44 02:17:44 
09:17:44 02:17:44 @@@ SINGLE SHOT COLOR FREE TRIAL ACQUIRE IMAGES SCRIPT
09:17:44 02:17:44 
09:17:44 02:17:44 User Browser : Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MathPlayer 2.20; .NET CLR 1.1.4322)
09:17:44 02:17:44 User RemoteIP : 123.24.241.158
09:17:44 02:17:44 
09:17:44 02:17:44 ### Modified for GRAS by Brad Moore
09:17:44 02:17:44 ### brad@global-rent-a-scope.com
09:17:44 02:17:44 
09:17:44 02:17:44 This plan has 1 live target(s), 1 images
09:17:44 02:17:44 There are 2.0 min. of actual imaging time
09:17:44 02:17:44 Image file set-numbers start with 1
09:17:44 02:17:44 Pointing exposures:
09:17:44 02:17:44  Exposure Interval = 20
09:17:44 02:17:44  Min brightness = 0
09:17:44 02:17:44  Sigma = 3
09:17:44 02:17:44  Cat max mag = 18
09:17:44 02:17:44 Final exposures:
09:17:44 02:17:44  (plate solving is disabled)
09:17:44 02:17:44 Starting run for plan last-plan-from-web.txt...
09:17:44 02:17:44 ==== Starting target M42 ====
09:17:44 02:17:44 ;
09:17:44 02:17:44 ; One Click Plan by TungLam Nguyen, created Sat, 27 Nov 2010 09:17:27 UTC
09:17:44 02:17:44 ;
09:17:44 02:17:44  Start slew to Focusing Zone.....
09:17:49 02:17:49  (wait for slew to complete)
09:18:14 02:18:14  (slew complete)
09:18:14 02:18:14  Do requested auto-focus...
09:18:29 02:18:29  Search 5 deg-square area for suitable target stars
09:18:30 02:18:30  135 mag 6-9 catalog stars found.
09:18:31 02:18:31  Found mag 6.3 star, nothing within 78 arcsec.
09:18:31 02:18:31  Using star at mag 6.3, exposure 0.5 sec. Slew to star.
09:18:31 02:18:31  Start slew to AutoFocus...
09:18:36 02:18:36  (wait for slew to complete)
09:18:47 02:18:47  (slew complete)
09:18:47 02:18:47  Starting Autofocus...
09:18:48  
09:18:48  System: 101126 G3
09:18:48  ** Beginning Focus run **
09:18:48  LS: -0.341390 RS: 0.340878 PID: 1.67 NFHFD: 10
09:18:48  Move direction: Out
09:18:48  Autofocus Binning = 2 x 2
09:18:48  Temperature = 557.0
09:18:49  Filter number = 0
09:18:49  Current position = 4512
09:18:49  Focus Start: 4421
09:18:57  Target star found at X = 972, Y = 604
09:18:57  Focus exposures will be 0.50 sec
09:19:00  Position , HFD , Mean Best Focus , X , Y , Flux
09:19:00  4421 , 26.73 , 0 , 966 , 603 , 38976
09:19:03  Star is too close to frame edge or is too weak; increasing frame size
09:19:03  Increasing frame width
09:19:06  4446 , 21.57 , 0 , 933 , 592 , 36862
09:19:06  On correct side of focus
09:19:07  Move to Near Focus HFD
09:19:11  4463 , 15.71 , 0 , 932 , 591 , 39899
09:19:15  4480 , 10.14 , 0 , 933 , 592 , 38821
09:19:15  ** Starting Near Focus **
09:19:15  Position , HFD , Mean Best Focus , X , Y , Flux
09:19:15  4480 , 10.14 , 4509 , 933 , 592 , 38821
09:19:17  4480 ,  9.86 , 4508 , 933 , 594 , 39117
09:19:20  4480 ,  9.97 , 4508 , 933 , 595 , 38742
09:19:22  4480 ,  9.56 , 4508 , 934 , 596 , 38464
09:19:25  4480 ,  9.72 , 4508 , 933 , 596 , 39348
09:19:25  Best Focus is: 4508
09:19:29  4508 ,  3.41 , 4508 , 934 , 591 , 40013
09:19:29  Position = 4508 Avg HFD = 3.41
09:19:30  Focusing Completed
09:19:30  Focus time = 43 sec
09:19:31 02:19:31  FocusMax auto-focus successful!
09:19:31 02:19:31   HFD = 3.41
09:19:31 02:19:31   Focus position = 4508
09:19:31 02:19:31  Slewing back to original position...
09:19:31 02:19:31  Start slew to AF return...
09:19:36 02:19:36  (wait for slew to complete)
09:19:48 02:19:48  (slew complete)
09:19:48 02:19:48  Autofocus finished.
09:19:48 02:19:48  Start slew to M42...
09:19:53 02:19:53  (wait for slew to complete)
09:20:18 02:20:18  (slew complete)
09:20:18 02:20:18  (request plan-start pointing update)
09:20:18 02:20:18  Ready for M42 (# 1 of 1 in set 1)
09:20:18 02:20:18  Target: M42  RA: 05h 35m 17.9s DEC: -05° 22' 59" (J2000) HA: 1.1 PA: 0 Alt: 48.7 Azm: 204.9 
09:20:18 02:20:18  Doing auto-center...
09:20:19 02:20:19  (taking 20 sec. exposure, Color filter, binning = 3)
09:20:52 02:20:52  Plate-solve pointing image.
09:20:52 02:20:52  101 image stars found
09:20:52 02:20:52  Trying to plate solve last exposure...
09:20:54 02:20:54  Plate Solved! 45 stars matched.
09:20:54 02:20:54  Average residual is 0.5 arcsec.
09:20:54 02:20:54  Pointing error is 4.257 arcmin @ angle 98.45
09:20:54 02:20:54  True focal length is 110.2 cm.
09:20:54 02:20:54  True image center (J2000): 05h 35m 34.8s  -05° 23' 36.33"
09:20:54 02:20:54  Imager sky position angle is 1.8 deg.
09:20:55 02:20:55  Re-slew to target.
09:20:55 02:20:55  Start slew to M42...
09:21:00 02:21:00  (wait for slew to complete)
09:21:12 02:21:12  (slew complete)
09:21:12 02:21:12  Target is now centered.
09:21:12 02:21:12  Using Color filter for imaging
09:21:13 02:21:13  Target: M42  RA: 05h 35m 17.9s DEC: -05° 22' 59" (J2000) HA: 1.1 PA: 0 Alt: 48.7 Azm: 204.9 
09:21:13 02:21:13  Imaging to G3-tnguyen-M42-W-120-X1-Color-001-UT022113-C-11
09:21:13 02:21:13  (taking 120 sec. exposure, Color filter, binning = 1)
09:23:33 02:23:33  Calibrated FITS Image 
09:23:37 02:23:37  (Creating Preview Image)
09:23:43 02:23:43  Converting to Color
09:23:49 02:23:49  DPP Image
09:24:11 02:24:11  Apply Kernel Filter
09:24:17 02:24:17  Resizing Image
09:24:25 02:24:25  Saved Preview Image
09:24:31  (Finished Preview Image)
09:24:31 02:24:31  Preview image created 
09:24:33 02:24:33  Image file ZIP-compressed
09:24:33 02:24:33  (turning tracking off for safety)
09:24:34 02:24:34  Parking telescope.
09:25:03 02:25:03  Parking complete.
09:25:03 02:25:03 The previous script has finished.
09:25:03 02:25:03 
09:25:03 02:25:03 ---> No Script is Running <---
09:25:03 02:25:03 
09:25:03 02:25:03 To view your previous run logs
09:25:03 02:25:03 switch to Advanced Mode
09:25:03 02:25:03 then click on My Documents
09:25:03 02:25:03 then click on Run Logs
09:25:03 02:25:03 
09:25:03 02:25:03 ---> No Script is Running <---
09:25:03 02:25:03 End of run.
ACP console log closed 27-Nov-2010 09:25:03 UTC
Kết luận: Trăm nghe ko bằng một thấy, trăm thấy ko bằng một THỬ!