Những người thắng giải của "The Second International Earth and Sky Photo Contest on Dark Skies Importance" được nêu danh.Có hai chương trình toàn cầu của Astronomers Without Borders cùng phối hợp để tổ chức cuộc thi thường niên này là: The World at Night and Global Astronomy Month.


Giải nhất trong mục Against the Lights:

Thuộc về tác giả Thomas Kurat với tác phẩm “Alps at Night”

Giải nhất trong mục Beauty of the Night Sky:

Thuộc về tác giả Stephane Vetter với tác phẩm “A Starry Night of Iceland”

Giải nhì trong mục Against the Lights:

Thuộc về tác giả Mehdi Momenzadeh với tác phẩm “Isfahan Milky Way”

Giải nhì trong mục Beauty of the Night Sky:

Thuộc về tác giả Alex Cherney từ Australia với tác phẩm “Galactic View from Planet Earth”

Những người giành giải khác trong hạng mục Against the Lights:

Giải ba thuộc về bức ảnh “Lisbon Sky Lights” của Miguel Claro (Bồ Đào Nha)
Giải tư thuộc về bức ảnh “Venus above Reunion Island” của Luc Perrot
Giải năm thuộc về bức ảnh “Lights from the Hidden City” của Ben Canales

Những người giành giải khác trong hạng mục Beauty of the Night Sky:

Giải ba thuộc về bức ảnh “Beauty of Southern Sky” của Luc Perrot
Giải tư thuộc về bức ảnh “The Great Wall at Night” của Xiaohua
Giải năm thuộc về bức ảnh “Startrails above an Alien Lake” của Grant Kaye

Xem thêm bộ sưu tập ảnh của cuộc thi này tại http://www.twanight.org/newTWAN/gues...ery.asp?page=1

Theo HAAC - ilovely142