Trích dẫn Gửi bởi winpr25
Có hơi nhầm nhọt một tý[IMG]images/smilies/66.gif[/IMG]! các Bác cho em hỏi chụp bằng webcam với độ phân giải cỡ 300k pixel và bắt hình với tốc độ 15 hoặc 30 khung hình/giây tạm dùng được chưa các Bác? Hay phải 3,1 megapixel hỗ trợ độ phân giải 2048x1536, 1600x1200 và 800x600...ặc..ăc..[IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
đầu tiên em phải hiểu chụp ảnh khác quay phim thế nào đã!
các thông số em nói đến là quay phim mới cần đến tốc độ bắt hình 15 or 30f/s!
còn khi nói đến chụp ảnh thì nói đến thời gian phơi sáng EXP!
độ phân giải 300k px cũng tạm đc!