Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 4 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 109
 1. #31
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Là do tùy chỉnh ảnh của máy, máy ảnh du lich chụp được như vậy là khá tốt rùi!

 2. #32
  Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kinhthienvan
  eo!!!!!!!!!! mọi người khó tính quá.có mỗi vậy mà cũng nói bạn í[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]
  Cái bạn này chẳng thấy online mấy mà xông vào góp ý đúng lúc thế. Không phải mọi người khó tính đâu, cũng không phải có mỗi vậy mà vấn đề chính là chúng ta phải hoàn thiện để xây dựng diễn đàn ngày một tốt hơn: chuẩn xác, kịp thời, bổ ích, đầy đủ thông tin,... không những là điểm giao lưu chia sẻ thường xuyên của mọi người trong diễn đàn mà còn là điểm tham khảo, tìm kiếm thông tin của những người lần đầu tới thăm trang Web. Điều đó phải được thực hiện đầu tiên bởi những thành viên chính thức, thường xuyên hoạt động như 3njst...(không nhớ nổi tên nick của bạn này [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] ). Nhìn HAAC làm được nhiều hơn thế, chúng ta cũng phải có mục tiêu để ít nhất sánh vai bằng bạn bằng bè chứ [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

 3. #33
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi kinhthienvan
  eo!!!!!!!!!! mọi người khó tính quá.có mỗi vậy mà cũng nói bạn í[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]
  Cái bạn này chẳng thấy online mấy mà xông vào góp ý đúng lúc thế. Không phải mọi người khó tính đâu, cũng không phải có mỗi vậy mà vấn đề chính là chúng ta phải hoàn thiện để xây dựng diễn đàn ngày một tốt hơn: chuẩn xác, kịp thời, bổ ích, đầy đủ thông tin,... không những là điểm giao lưu chia sẻ thường xuyên của mọi người trong diễn đàn mà còn là điểm tham khảo, tìm kiếm thông tin của những người lần đầu tới thăm trang Web. Điều đó phải được thực hiện đầu tiên bởi những thành viên chính thức, thường xuyên hoạt động như 3njst...(không nhớ nổi tên nick của bạn này [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] ). Nhìn HAAC làm được nhiều hơn thế, chúng ta cũng phải có mục tiêu để ít nhất sánh vai bằng bạn bằng bè chứ [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

 4. #34
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi kinhthienvan
  eo!!!!!!!!!! mọi người khó tính quá.có mỗi vậy mà cũng nói bạn í[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]
  Cái bạn này chẳng thấy online mấy mà xông vào góp ý đúng lúc thế. Không phải mọi người khó tính đâu, cũng không phải có mỗi vậy mà vấn đề chính là chúng ta phải hoàn thiện để xây dựng diễn đàn ngày một tốt hơn: chuẩn xác, kịp thời, bổ ích, đầy đủ thông tin,... không những là điểm giao lưu chia sẻ thường xuyên của mọi người trong diễn đàn mà còn là điểm tham khảo, tìm kiếm thông tin của những người lần đầu tới thăm trang Web. Điều đó phải được thực hiện đầu tiên bởi những thành viên chính thức, thường xuyên hoạt động như 3njst...(không nhớ nổi tên nick của bạn này [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] ). Nhìn HAAC làm được nhiều hơn thế, chúng ta cũng phải có mục tiêu để ít nhất sánh vai bằng bạn bằng bè chứ [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

 5. #35
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi kinhthienvan
  eo!!!!!!!!!! mọi người khó tính quá.có mỗi vậy mà cũng nói bạn í[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]
  Cái bạn này chẳng thấy online mấy mà xông vào góp ý đúng lúc thế. Không phải mọi người khó tính đâu, cũng không phải có mỗi vậy mà vấn đề chính là chúng ta phải hoàn thiện để xây dựng diễn đàn ngày một tốt hơn: chuẩn xác, kịp thời, bổ ích, đầy đủ thông tin,... không những là điểm giao lưu chia sẻ thường xuyên của mọi người trong diễn đàn mà còn là điểm tham khảo, tìm kiếm thông tin của những người lần đầu tới thăm trang Web. Điều đó phải được thực hiện đầu tiên bởi những thành viên chính thức, thường xuyên hoạt động như 3njst...(không nhớ nổi tên nick của bạn này [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] ). Nhìn HAAC làm được nhiều hơn thế, chúng ta cũng phải có mục tiêu để ít nhất sánh vai bằng bạn bằng bè chứ [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

 6. #36
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi kinhthienvan
  eo!!!!!!!!!! mọi người khó tính quá.có mỗi vậy mà cũng nói bạn í[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]
  Cái bạn này chẳng thấy online mấy mà xông vào góp ý đúng lúc thế. Không phải mọi người khó tính đâu, cũng không phải có mỗi vậy mà vấn đề chính là chúng ta phải hoàn thiện để xây dựng diễn đàn ngày một tốt hơn: chuẩn xác, kịp thời, bổ ích, đầy đủ thông tin,... không những là điểm giao lưu chia sẻ thường xuyên của mọi người trong diễn đàn mà còn là điểm tham khảo, tìm kiếm thông tin của những người lần đầu tới thăm trang Web. Điều đó phải được thực hiện đầu tiên bởi những thành viên chính thức, thường xuyên hoạt động như 3njst...(không nhớ nổi tên nick của bạn này [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] ). Nhìn HAAC làm được nhiều hơn thế, chúng ta cũng phải có mục tiêu để ít nhất sánh vai bằng bạn bằng bè chứ [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

 7. #37
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi kinhthienvan
  eo!!!!!!!!!! mọi người khó tính quá.có mỗi vậy mà cũng nói bạn í[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]
  Cái bạn này chẳng thấy online mấy mà xông vào góp ý đúng lúc thế. Không phải mọi người khó tính đâu, cũng không phải có mỗi vậy mà vấn đề chính là chúng ta phải hoàn thiện để xây dựng diễn đàn ngày một tốt hơn: chuẩn xác, kịp thời, bổ ích, đầy đủ thông tin,... không những là điểm giao lưu chia sẻ thường xuyên của mọi người trong diễn đàn mà còn là điểm tham khảo, tìm kiếm thông tin của những người lần đầu tới thăm trang Web. Điều đó phải được thực hiện đầu tiên bởi những thành viên chính thức, thường xuyên hoạt động như 3njst...(không nhớ nổi tên nick của bạn này [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] ). Nhìn HAAC làm được nhiều hơn thế, chúng ta cũng phải có mục tiêu để ít nhất sánh vai bằng bạn bằng bè chứ [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

 8. #38
  Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kinhthienvan
  eo!!!!!!!!!! mọi người khó tính quá.có mỗi vậy mà cũng nói bạn í[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]
  Cái bạn này chẳng thấy online mấy mà xông vào góp ý đúng lúc thế. Không phải mọi người khó tính đâu, cũng không phải có mỗi vậy mà vấn đề chính là chúng ta phải hoàn thiện để xây dựng diễn đàn ngày một tốt hơn: chuẩn xác, kịp thời, bổ ích, đầy đủ thông tin,... không những là điểm giao lưu chia sẻ thường xuyên của mọi người trong diễn đàn mà còn là điểm tham khảo, tìm kiếm thông tin của những người lần đầu tới thăm trang Web. Điều đó phải được thực hiện đầu tiên bởi những thành viên chính thức, thường xuyên hoạt động như 3njst...(không nhớ nổi tên nick của bạn này [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] ). Nhìn HAAC làm được nhiều hơn thế, chúng ta cũng phải có mục tiêu để ít nhất sánh vai bằng bạn bằng bè chứ [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

 9. #39
  Trích dẫn Gửi bởi kinhthienvan
  eo!!!!!!!!!! mọi người khó tính quá.có mỗi vậy mà cũng nói bạn í[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]
  Cái bạn này chẳng thấy online mấy mà xông vào góp ý đúng lúc thế. Không phải mọi người khó tính đâu, cũng không phải có mỗi vậy mà vấn đề chính là chúng ta phải hoàn thiện để xây dựng diễn đàn ngày một tốt hơn: chuẩn xác, kịp thời, bổ ích, đầy đủ thông tin,... không những là điểm giao lưu chia sẻ thường xuyên của mọi người trong diễn đàn mà còn là điểm tham khảo, tìm kiếm thông tin của những người lần đầu tới thăm trang Web. Điều đó phải được thực hiện đầu tiên bởi những thành viên chính thức, thường xuyên hoạt động như 3njst...(không nhớ nổi tên nick của bạn này [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] ). Nhìn HAAC làm được nhiều hơn thế, chúng ta cũng phải có mục tiêu để ít nhất sánh vai bằng bạn bằng bè chứ [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

 10. #40
  Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kinhthienvan
  eo!!!!!!!!!! mọi người khó tính quá.có mỗi vậy mà cũng nói bạn í[IMG]images/smilies/17.gif[/IMG]
  Cái bạn này chẳng thấy online mấy mà xông vào góp ý đúng lúc thế. Không phải mọi người khó tính đâu, cũng không phải có mỗi vậy mà vấn đề chính là chúng ta phải hoàn thiện để xây dựng diễn đàn ngày một tốt hơn: chuẩn xác, kịp thời, bổ ích, đầy đủ thông tin,... không những là điểm giao lưu chia sẻ thường xuyên của mọi người trong diễn đàn mà còn là điểm tham khảo, tìm kiếm thông tin của những người lần đầu tới thăm trang Web. Điều đó phải được thực hiện đầu tiên bởi những thành viên chính thức, thường xuyên hoạt động như 3njst...(không nhớ nổi tên nick của bạn này [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] ). Nhìn HAAC làm được nhiều hơn thế, chúng ta cũng phải có mục tiêu để ít nhất sánh vai bằng bạn bằng bè chứ [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]


 

Các Chủ đề tương tự

 1. Siêu trăng ngày 14/11/2016 - Siêu trăng ấn tượng của thế kỉ
  Bởi trong diễn đàn Tin quốc tế, tin dịch
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-11-2016, 02:59 AM
 2. Vì sao trăng trung thu lại to hơn trăng bình thường
  Bởi trong diễn đàn Tin báo chí
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 19-08-2016, 05:36 AM
 3. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
  Bởi tienhm39 trong diễn đàn Thiên văn vật lý
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-05-2014, 08:45 AM
 4. Tàu thăm dò Mặt trăng của NASA đi vào quỹ đạo ổn định trên mặt trăng.
  Bởi toyota trong diễn đàn Tin quốc tế, tin dịch
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-10-2013, 11:57 AM
 5. Mặt trăng và sao mộc
  Bởi trong diễn đàn Phim, ảnh thiên văn nghiệp dư
  Trả lời: 1229
  Bài viết cuối: 12-11-2011, 12:23 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •