Là do tùy chỉnh ảnh của máy, máy ảnh du lich chụp được như vậy là khá tốt rùi!