Trích dẫn Gửi bởi HL_Xen
Sao Kim chỗ nào anh@@
nhầm sao thủy chứ [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG] hay anh nghĩ trình độ của chú hơi quá chăng [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]

Cái chấm đỏ ở dưới mặt trời anh thấy bức nào cũng có mà