Trích dẫn Gửi bởi HL_Xen
[IMG]images/smilies/77.gif[/IMG][IMG]images/smilies/77.gif[/IMG][IMG]images/smilies/77.gif[/IMG]

Bức nào cũng có thì nghĩa là cái pixel đấy nó bị die chứ làm sao[IMG]images/smilies/59.gif[/IMG]
ờ anh thấy bưc nào cũng ibj 3D quá [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]