Mấy hôm nay em mới có máy, đem ra chụp vài tấm chơi [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

Bình minh lên với gió mát, cảm giác thật sảng khoáiCùng lúc đó trăng mới lên trên đỉnh đầu


Zoom vào chút (hơi mờ)
Đây là 1 số ảnh hoàng hôn:Ánh hoàng hôn qua khóm tường viCả đây nữa


Đây có phải mây dạng thấu kính không nhỉ?
Hanna