Trích dẫn Gửi bởi Qiuhuai
Cái này các cụ hay gọi là lưỡi trai, mống đông vồng tây, cứ có hiện tượng này là sắp có mưa lớn.
công nhận là sau đó có mưa thật [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]