Ảnh chụp cầu vồng sau trận mưa nhỏ lúc hoảng hôn 11/4/2012[IMG]images/smilies/8.gif[/IMG][IMG]images/smilies/8.gif[/IMG][IMG]images/smilies/8.gif[/IMG]
Nhìn kiểu thời tiết vừa nắng vừa mưa, 1 nửa thiên cầu hướng Mặt Trời ửng nắng và quang đãng, trong khi nửa phía Đông đối diện vẫn còn mây đen kịt, cộng thêm với việc Mặt Trời đang ở thấp khiến mình đoán ngay ra thế nào cũng có cầu vồng[IMG]images/smilies/69.gif[/IMG] Lúc đó Mặt Trời sắp lặn, cầu vồng đang tan dần nên mình vội vàng nhắn tin cho 1 số người bạn rồi rút ngay cái máy PnS ra bấm lia lịa[IMG]images/smilies/18.gif[/IMG] Cái máy PnS quá cùi nên mình chẳng biết cài đặt thông số ra làm sao, chụp xong cho lên máy tăng Saturation, chình lại Contrast, Midtone, Highlight & Shadow... mới tạm ra được thế này.

Dưới đây là file ảnh gốc, có ai rành về Photoshop xem giúp mình liệu có thể chỉnh lại cho chất lượng ảnh tốt hơn hay ko [IMG]images/smilies/17.gif[/IMG] Cho mình thank trước [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]
http://photobucket.com/rainbow11-4-2012