Trích dẫn Gửi bởi ChoConPuPu
lúc ý a đang mải bắn tên lửa. Bắn kiểu gì toàn nổ [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG]. Công an xuống định bắt về đồn. Nhưng may là đốt xong rồi lên họ cảnh cáo [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]. Không về đồn thì lại bút kẹp tay [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
lại nghịch ngợm rồi [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG][IMG]images/smilies/21.gif[/IMG] được được