Chiều nay học xong, ra đến cổng trường thì thấy mây ngũ sắc đẹp vô cùng, rõ, nhiều maù ở cả 1 vùng trời rộng, nhưng khi về đến nhà thì không còn được như thế [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] up ace xem tạm [IMG]images/smilies/3.gif[/IMG]