Ban đâù e dè núp sau đám mây


Từ từ hạ xuống...
Đứng sau tán cây


Trò vo


Màu hồng <3


Sau đó thì k nhìn thấy nữa [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

Ảnh chụp hôm 15/8