Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 61 của 123 Đầu tiênĐầu tiên ... 1151596061626371111 ... CuốiCuối
Kết quả 601 đến 610 của 1230
 1. #601
  HL_xen chụp được thế là cố gắng lắm rồi, ai chưa thử thì cứ thử kiểu đó sẽ thấy khổ cực như thế nào, hôm trước anh ngứa tay chụp với cái nokia E72 mà cũng phải căn mãi đấy, chả béo bở gì đâu, nhưng anh thấy sao ảnh em chụp từ kính F900 + thị kính 5mm mà hình thu được nhỏ thế, anh chơi tạm con 20mm với F700 mà đã được thế này, còn nếu là kính 5mm thì nó phải như ảnh dưới mới đúng (1 góc rất nhỏ của rìa mặt trăng). Chưa có thời gian chụp với con kính tổ hợp vì quá bận và thời tiết siêu xấu trong mùa này, nếu chụp với con tổ hợp thì hình đẹp lắm, nhưng căn được ảnh tốt cũng vãi linh hồn luôn. [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG], nhất là nếu giã thêm con powermate 5x vào nữa thì chắc cả tiếng đồng hồ vật lộn may ra mới được cái ra hồn
  Ảnh chụp với khúc xạ celestron - 20 mm


  Đây là ảnh chụp với kính 5mm trên con celestron


 2. #602
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  HL_xen chụp được thế là cố gắng lắm rồi, ai chưa thử thì cứ thử kiểu đó sẽ thấy khổ cực như thế nào, hôm trước anh ngứa tay chụp với cái nokia E72 mà cũng phải căn mãi đấy, chả béo bở gì đâu, nhưng anh thấy sao ảnh em chụp từ kính F900 + thị kính 5mm mà hình thu được nhỏ thế, anh chơi tạm con 20mm với F700 mà đã được thế này, còn nếu là kính 5mm thì nó phải như ảnh dưới mới đúng (1 góc rất nhỏ của rìa mặt trăng). Chưa có thời gian chụp với con kính tổ hợp vì quá bận và thời tiết siêu xấu trong mùa này, nếu chụp với con tổ hợp thì hình đẹp lắm, nhưng căn được ảnh tốt cũng vãi linh hồn luôn. [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG], nhất là nếu giã thêm con powermate 5x vào nữa thì chắc cả tiếng đồng hồ vật lộn may ra mới được cái ra hồn
  Ảnh chụp với khúc xạ celestron - 20 mm


  Đây là ảnh chụp với kính 5mm trên con celestron


 3. #603
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  HL_xen chụp được thế là cố gắng lắm rồi, ai chưa thử thì cứ thử kiểu đó sẽ thấy khổ cực như thế nào, hôm trước anh ngứa tay chụp với cái nokia E72 mà cũng phải căn mãi đấy, chả béo bở gì đâu, nhưng anh thấy sao ảnh em chụp từ kính F900 + thị kính 5mm mà hình thu được nhỏ thế, anh chơi tạm con 20mm với F700 mà đã được thế này, còn nếu là kính 5mm thì nó phải như ảnh dưới mới đúng (1 góc rất nhỏ của rìa mặt trăng). Chưa có thời gian chụp với con kính tổ hợp vì quá bận và thời tiết siêu xấu trong mùa này, nếu chụp với con tổ hợp thì hình đẹp lắm, nhưng căn được ảnh tốt cũng vãi linh hồn luôn. [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG], nhất là nếu giã thêm con powermate 5x vào nữa thì chắc cả tiếng đồng hồ vật lộn may ra mới được cái ra hồn
  Ảnh chụp với khúc xạ celestron - 20 mm


  Đây là ảnh chụp với kính 5mm trên con celestron


 4. #604
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  HL_xen chụp được thế là cố gắng lắm rồi, ai chưa thử thì cứ thử kiểu đó sẽ thấy khổ cực như thế nào, hôm trước anh ngứa tay chụp với cái nokia E72 mà cũng phải căn mãi đấy, chả béo bở gì đâu, nhưng anh thấy sao ảnh em chụp từ kính F900 + thị kính 5mm mà hình thu được nhỏ thế, anh chơi tạm con 20mm với F700 mà đã được thế này, còn nếu là kính 5mm thì nó phải như ảnh dưới mới đúng (1 góc rất nhỏ của rìa mặt trăng). Chưa có thời gian chụp với con kính tổ hợp vì quá bận và thời tiết siêu xấu trong mùa này, nếu chụp với con tổ hợp thì hình đẹp lắm, nhưng căn được ảnh tốt cũng vãi linh hồn luôn. [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG], nhất là nếu giã thêm con powermate 5x vào nữa thì chắc cả tiếng đồng hồ vật lộn may ra mới được cái ra hồn
  Ảnh chụp với khúc xạ celestron - 20 mm


  Đây là ảnh chụp với kính 5mm trên con celestron


 5. #605
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  HL_xen chụp được thế là cố gắng lắm rồi, ai chưa thử thì cứ thử kiểu đó sẽ thấy khổ cực như thế nào, hôm trước anh ngứa tay chụp với cái nokia E72 mà cũng phải căn mãi đấy, chả béo bở gì đâu, nhưng anh thấy sao ảnh em chụp từ kính F900 + thị kính 5mm mà hình thu được nhỏ thế, anh chơi tạm con 20mm với F700 mà đã được thế này, còn nếu là kính 5mm thì nó phải như ảnh dưới mới đúng (1 góc rất nhỏ của rìa mặt trăng). Chưa có thời gian chụp với con kính tổ hợp vì quá bận và thời tiết siêu xấu trong mùa này, nếu chụp với con tổ hợp thì hình đẹp lắm, nhưng căn được ảnh tốt cũng vãi linh hồn luôn. [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG], nhất là nếu giã thêm con powermate 5x vào nữa thì chắc cả tiếng đồng hồ vật lộn may ra mới được cái ra hồn
  Ảnh chụp với khúc xạ celestron - 20 mm


  Đây là ảnh chụp với kính 5mm trên con celestron


 6. #606
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  HL_xen chụp được thế là cố gắng lắm rồi, ai chưa thử thì cứ thử kiểu đó sẽ thấy khổ cực như thế nào, hôm trước anh ngứa tay chụp với cái nokia E72 mà cũng phải căn mãi đấy, chả béo bở gì đâu, nhưng anh thấy sao ảnh em chụp từ kính F900 + thị kính 5mm mà hình thu được nhỏ thế, anh chơi tạm con 20mm với F700 mà đã được thế này, còn nếu là kính 5mm thì nó phải như ảnh dưới mới đúng (1 góc rất nhỏ của rìa mặt trăng). Chưa có thời gian chụp với con kính tổ hợp vì quá bận và thời tiết siêu xấu trong mùa này, nếu chụp với con tổ hợp thì hình đẹp lắm, nhưng căn được ảnh tốt cũng vãi linh hồn luôn. [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG], nhất là nếu giã thêm con powermate 5x vào nữa thì chắc cả tiếng đồng hồ vật lộn may ra mới được cái ra hồn
  Ảnh chụp với khúc xạ celestron - 20 mm


  Đây là ảnh chụp với kính 5mm trên con celestron


 7. #607
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  HL_xen chụp được thế là cố gắng lắm rồi, ai chưa thử thì cứ thử kiểu đó sẽ thấy khổ cực như thế nào, hôm trước anh ngứa tay chụp với cái nokia E72 mà cũng phải căn mãi đấy, chả béo bở gì đâu, nhưng anh thấy sao ảnh em chụp từ kính F900 + thị kính 5mm mà hình thu được nhỏ thế, anh chơi tạm con 20mm với F700 mà đã được thế này, còn nếu là kính 5mm thì nó phải như ảnh dưới mới đúng (1 góc rất nhỏ của rìa mặt trăng). Chưa có thời gian chụp với con kính tổ hợp vì quá bận và thời tiết siêu xấu trong mùa này, nếu chụp với con tổ hợp thì hình đẹp lắm, nhưng căn được ảnh tốt cũng vãi linh hồn luôn. [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG], nhất là nếu giã thêm con powermate 5x vào nữa thì chắc cả tiếng đồng hồ vật lộn may ra mới được cái ra hồn
  Ảnh chụp với khúc xạ celestron - 20 mm


  Đây là ảnh chụp với kính 5mm trên con celestron


 8. #608
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  HL_xen chụp được thế là cố gắng lắm rồi, ai chưa thử thì cứ thử kiểu đó sẽ thấy khổ cực như thế nào, hôm trước anh ngứa tay chụp với cái nokia E72 mà cũng phải căn mãi đấy, chả béo bở gì đâu, nhưng anh thấy sao ảnh em chụp từ kính F900 + thị kính 5mm mà hình thu được nhỏ thế, anh chơi tạm con 20mm với F700 mà đã được thế này, còn nếu là kính 5mm thì nó phải như ảnh dưới mới đúng (1 góc rất nhỏ của rìa mặt trăng). Chưa có thời gian chụp với con kính tổ hợp vì quá bận và thời tiết siêu xấu trong mùa này, nếu chụp với con tổ hợp thì hình đẹp lắm, nhưng căn được ảnh tốt cũng vãi linh hồn luôn. [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG], nhất là nếu giã thêm con powermate 5x vào nữa thì chắc cả tiếng đồng hồ vật lộn may ra mới được cái ra hồn
  Ảnh chụp với khúc xạ celestron - 20 mm


  Đây là ảnh chụp với kính 5mm trên con celestron


 9. #609
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  HL_xen chụp được thế là cố gắng lắm rồi, ai chưa thử thì cứ thử kiểu đó sẽ thấy khổ cực như thế nào, hôm trước anh ngứa tay chụp với cái nokia E72 mà cũng phải căn mãi đấy, chả béo bở gì đâu, nhưng anh thấy sao ảnh em chụp từ kính F900 + thị kính 5mm mà hình thu được nhỏ thế, anh chơi tạm con 20mm với F700 mà đã được thế này, còn nếu là kính 5mm thì nó phải như ảnh dưới mới đúng (1 góc rất nhỏ của rìa mặt trăng). Chưa có thời gian chụp với con kính tổ hợp vì quá bận và thời tiết siêu xấu trong mùa này, nếu chụp với con tổ hợp thì hình đẹp lắm, nhưng căn được ảnh tốt cũng vãi linh hồn luôn. [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG], nhất là nếu giã thêm con powermate 5x vào nữa thì chắc cả tiếng đồng hồ vật lộn may ra mới được cái ra hồn
  Ảnh chụp với khúc xạ celestron - 20 mm


  Đây là ảnh chụp với kính 5mm trên con celestron


 10. #610
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  HL_xen chụp được thế là cố gắng lắm rồi, ai chưa thử thì cứ thử kiểu đó sẽ thấy khổ cực như thế nào, hôm trước anh ngứa tay chụp với cái nokia E72 mà cũng phải căn mãi đấy, chả béo bở gì đâu, nhưng anh thấy sao ảnh em chụp từ kính F900 + thị kính 5mm mà hình thu được nhỏ thế, anh chơi tạm con 20mm với F700 mà đã được thế này, còn nếu là kính 5mm thì nó phải như ảnh dưới mới đúng (1 góc rất nhỏ của rìa mặt trăng). Chưa có thời gian chụp với con kính tổ hợp vì quá bận và thời tiết siêu xấu trong mùa này, nếu chụp với con tổ hợp thì hình đẹp lắm, nhưng căn được ảnh tốt cũng vãi linh hồn luôn. [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG], nhất là nếu giã thêm con powermate 5x vào nữa thì chắc cả tiếng đồng hồ vật lộn may ra mới được cái ra hồn
  Ảnh chụp với khúc xạ celestron - 20 mm


  Đây là ảnh chụp với kính 5mm trên con celestron 

Các Chủ đề tương tự

 1. Vì sao trăng trung thu lại to hơn trăng bình thường
  Bởi trong diễn đàn Tin báo chí
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 19-08-2016, 05:36 AM
 2. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
  Bởi tienhm39 trong diễn đàn Thiên văn vật lý
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-05-2014, 08:45 AM
 3. Tàu thăm dò Mặt trăng của NASA đi vào quỹ đạo ổn định trên mặt trăng.
  Bởi toyota trong diễn đàn Tin quốc tế, tin dịch
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-10-2013, 11:57 AM
 4. Kính thiên văn khúc xạ Stern 65f1000 của HL_Xen
  Bởi hoangsonh2c trong diễn đàn Kính thiên văn
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-10-2011, 11:27 AM
 5. Ảnh các chòm sao chụp bởi HL_Xen
  Bởi dkteams trong diễn đàn Phim, ảnh thiên văn nghiệp dư
  Trả lời: 108
  Bài viết cuối: 26-07-2011, 12:44 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •