Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 4 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 109
 1. #31
  Guest
  đây, để e "tường thuật" lại [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

  đang ngồi trong nhà, nhìn đằng tây có mặt trời, thế là vội quơ đt lên fb kêu là "uầy uầy ... chắc tí có cầu vồng"


  Nhìn sang phía đông, vẫn chẳng có gì ngoài mây đen


  Lúc sau mặt trời lại ló ra...

  cầu vồng xuất hiện...


  chạy ra khu cánh đồng, không gian quang đãng <3 mặt trời dần lặn xuống


  Có ai thấy nhà thờ không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]


  Sau 1 hồi thì cầu vồng mờ nhạt hơn...


  Dần tan biến...


  Chuyển sang chụp trời đất linh tinh =))


  Trời đẹp lắm


  cuối cùng thì trời tối dần và....lại mưa [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG] xong là mất điện từ 5h chiều đến gần 12h đêm [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]
  tối phi ra đường, đường thì tối om, có 1 mình =)) lạnh + sợ ma =))

 2. #32
  Guest
  đây, để e "tường thuật" lại [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

  đang ngồi trong nhà, nhìn đằng tây có mặt trời, thế là vội quơ đt lên fb kêu là "uầy uầy ... chắc tí có cầu vồng"


  Nhìn sang phía đông, vẫn chẳng có gì ngoài mây đen


  Lúc sau mặt trời lại ló ra...

  cầu vồng xuất hiện...


  chạy ra khu cánh đồng, không gian quang đãng <3 mặt trời dần lặn xuống


  Có ai thấy nhà thờ không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]


  Sau 1 hồi thì cầu vồng mờ nhạt hơn...


  Dần tan biến...


  Chuyển sang chụp trời đất linh tinh =))


  Trời đẹp lắm


  cuối cùng thì trời tối dần và....lại mưa [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG] xong là mất điện từ 5h chiều đến gần 12h đêm [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]
  tối phi ra đường, đường thì tối om, có 1 mình =)) lạnh + sợ ma =))

 3. #33
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  đây, để e "tường thuật" lại [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

  đang ngồi trong nhà, nhìn đằng tây có mặt trời, thế là vội quơ đt lên fb kêu là "uầy uầy ... chắc tí có cầu vồng"


  Nhìn sang phía đông, vẫn chẳng có gì ngoài mây đen


  Lúc sau mặt trời lại ló ra...

  cầu vồng xuất hiện...


  chạy ra khu cánh đồng, không gian quang đãng <3 mặt trời dần lặn xuống


  Có ai thấy nhà thờ không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]


  Sau 1 hồi thì cầu vồng mờ nhạt hơn...


  Dần tan biến...


  Chuyển sang chụp trời đất linh tinh =))


  Trời đẹp lắm


  cuối cùng thì trời tối dần và....lại mưa [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG] xong là mất điện từ 5h chiều đến gần 12h đêm [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]
  tối phi ra đường, đường thì tối om, có 1 mình =)) lạnh + sợ ma =))

 4. #34
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  đây, để e "tường thuật" lại [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

  đang ngồi trong nhà, nhìn đằng tây có mặt trời, thế là vội quơ đt lên fb kêu là "uầy uầy ... chắc tí có cầu vồng"


  Nhìn sang phía đông, vẫn chẳng có gì ngoài mây đen


  Lúc sau mặt trời lại ló ra...

  cầu vồng xuất hiện...


  chạy ra khu cánh đồng, không gian quang đãng <3 mặt trời dần lặn xuống


  Có ai thấy nhà thờ không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]


  Sau 1 hồi thì cầu vồng mờ nhạt hơn...


  Dần tan biến...


  Chuyển sang chụp trời đất linh tinh =))


  Trời đẹp lắm


  cuối cùng thì trời tối dần và....lại mưa [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG] xong là mất điện từ 5h chiều đến gần 12h đêm [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]
  tối phi ra đường, đường thì tối om, có 1 mình =)) lạnh + sợ ma =))

 5. #35
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  đây, để e "tường thuật" lại [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

  đang ngồi trong nhà, nhìn đằng tây có mặt trời, thế là vội quơ đt lên fb kêu là "uầy uầy ... chắc tí có cầu vồng"


  Nhìn sang phía đông, vẫn chẳng có gì ngoài mây đen


  Lúc sau mặt trời lại ló ra...

  cầu vồng xuất hiện...


  chạy ra khu cánh đồng, không gian quang đãng <3 mặt trời dần lặn xuống


  Có ai thấy nhà thờ không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]


  Sau 1 hồi thì cầu vồng mờ nhạt hơn...


  Dần tan biến...


  Chuyển sang chụp trời đất linh tinh =))


  Trời đẹp lắm


  cuối cùng thì trời tối dần và....lại mưa [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG] xong là mất điện từ 5h chiều đến gần 12h đêm [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]
  tối phi ra đường, đường thì tối om, có 1 mình =)) lạnh + sợ ma =))

 6. #36
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  đây, để e "tường thuật" lại [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

  đang ngồi trong nhà, nhìn đằng tây có mặt trời, thế là vội quơ đt lên fb kêu là "uầy uầy ... chắc tí có cầu vồng"


  Nhìn sang phía đông, vẫn chẳng có gì ngoài mây đen


  Lúc sau mặt trời lại ló ra...

  cầu vồng xuất hiện...


  chạy ra khu cánh đồng, không gian quang đãng <3 mặt trời dần lặn xuống


  Có ai thấy nhà thờ không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]


  Sau 1 hồi thì cầu vồng mờ nhạt hơn...


  Dần tan biến...


  Chuyển sang chụp trời đất linh tinh =))


  Trời đẹp lắm


  cuối cùng thì trời tối dần và....lại mưa [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG] xong là mất điện từ 5h chiều đến gần 12h đêm [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]
  tối phi ra đường, đường thì tối om, có 1 mình =)) lạnh + sợ ma =))

 7. #37
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  đây, để e "tường thuật" lại [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

  đang ngồi trong nhà, nhìn đằng tây có mặt trời, thế là vội quơ đt lên fb kêu là "uầy uầy ... chắc tí có cầu vồng"


  Nhìn sang phía đông, vẫn chẳng có gì ngoài mây đen


  Lúc sau mặt trời lại ló ra...

  cầu vồng xuất hiện...


  chạy ra khu cánh đồng, không gian quang đãng <3 mặt trời dần lặn xuống


  Có ai thấy nhà thờ không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]


  Sau 1 hồi thì cầu vồng mờ nhạt hơn...


  Dần tan biến...


  Chuyển sang chụp trời đất linh tinh =))


  Trời đẹp lắm


  cuối cùng thì trời tối dần và....lại mưa [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG] xong là mất điện từ 5h chiều đến gần 12h đêm [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]
  tối phi ra đường, đường thì tối om, có 1 mình =)) lạnh + sợ ma =))

 8. #38
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  đây, để e "tường thuật" lại [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

  đang ngồi trong nhà, nhìn đằng tây có mặt trời, thế là vội quơ đt lên fb kêu là "uầy uầy ... chắc tí có cầu vồng"


  Nhìn sang phía đông, vẫn chẳng có gì ngoài mây đen


  Lúc sau mặt trời lại ló ra...

  cầu vồng xuất hiện...


  chạy ra khu cánh đồng, không gian quang đãng <3 mặt trời dần lặn xuống


  Có ai thấy nhà thờ không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]


  Sau 1 hồi thì cầu vồng mờ nhạt hơn...


  Dần tan biến...


  Chuyển sang chụp trời đất linh tinh =))


  Trời đẹp lắm


  cuối cùng thì trời tối dần và....lại mưa [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG] xong là mất điện từ 5h chiều đến gần 12h đêm [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]
  tối phi ra đường, đường thì tối om, có 1 mình =)) lạnh + sợ ma =))

 9. #39
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  đây, để e "tường thuật" lại [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

  đang ngồi trong nhà, nhìn đằng tây có mặt trời, thế là vội quơ đt lên fb kêu là "uầy uầy ... chắc tí có cầu vồng"


  Nhìn sang phía đông, vẫn chẳng có gì ngoài mây đen


  Lúc sau mặt trời lại ló ra...

  cầu vồng xuất hiện...


  chạy ra khu cánh đồng, không gian quang đãng <3 mặt trời dần lặn xuống


  Có ai thấy nhà thờ không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]


  Sau 1 hồi thì cầu vồng mờ nhạt hơn...


  Dần tan biến...


  Chuyển sang chụp trời đất linh tinh =))


  Trời đẹp lắm


  cuối cùng thì trời tối dần và....lại mưa [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG] xong là mất điện từ 5h chiều đến gần 12h đêm [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]
  tối phi ra đường, đường thì tối om, có 1 mình =)) lạnh + sợ ma =))

 10. #40
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  đây, để e "tường thuật" lại [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]

  đang ngồi trong nhà, nhìn đằng tây có mặt trời, thế là vội quơ đt lên fb kêu là "uầy uầy ... chắc tí có cầu vồng"


  Nhìn sang phía đông, vẫn chẳng có gì ngoài mây đen


  Lúc sau mặt trời lại ló ra...

  cầu vồng xuất hiện...


  chạy ra khu cánh đồng, không gian quang đãng <3 mặt trời dần lặn xuống


  Có ai thấy nhà thờ không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]


  Sau 1 hồi thì cầu vồng mờ nhạt hơn...


  Dần tan biến...


  Chuyển sang chụp trời đất linh tinh =))


  Trời đẹp lắm


  cuối cùng thì trời tối dần và....lại mưa [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG] xong là mất điện từ 5h chiều đến gần 12h đêm [IMG]images/smilies/22.gif[/IMG]
  tối phi ra đường, đường thì tối om, có 1 mình =)) lạnh + sợ ma =))


 

Các Chủ đề tương tự

 1. Tinh vân M17, chụp ngày 28/08/2013
  Bởi trong diễn đàn Phim, ảnh thiên văn nghiệp dư
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 30-08-2013, 01:55 PM
 2. Hiện tượng lạ trên bầu trời ngày 13/5/2013
  Bởi trong diễn đàn Quan sát thiên văn
  Trả lời: 1229
  Bài viết cuối: 31-05-2013, 04:15 AM
 3. Mây ngũ sắc 25/5/2013
  Bởi linhyoka trong diễn đàn Phim, ảnh thiên văn nghiệp dư
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-05-2013, 10:43 AM
 4. Sắc màu của Sao Thủy - APOD 1/3/2013
  Bởi skysilence trong diễn đàn Mỗi ngày một ảnh thiên văn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-03-2013, 05:11 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •