Mình chụp được hai cái này:
Thiên hà Andromeda:


Còn cái này có phải là M8 không nhỉ?