Hội mình có nên đi Sapa quan sát ko nhỉ? [IMG]images/smilies/7.gif[/IMG][IMG]images/smilies/7.gif[/IMG][IMG]images/smilies/7.gif[/IMG][IMG]images/smilies/7.gif[/IMG]