Hiện nay mình và một số bạn bên trường USTH đang thành lập một nhóm nhỏ để tham gia nghiên cứu (từ những cái nhỏ ) về các thì nghiệm liên quan đến Space - không gian vũ trụ. Cụ thể là :
Hiện tại, JAXA họ có một số chương trình giáo dục vũ trụ và thí nghiệm sử dụng khoảng không vũ trụ (or trong môi trường vũ trụ) - SEU (Space Environment Utilization). Tập trung vào các hoạt động như:
- Try Zero G
- Microgravity expreriment
- Space seed (SSAF - Space Seed for Asian Future)
- Parabolic flight experiment.
Các thử nghiệm này cũng đều do mình đề xuất ý tưởng viết proposal. Và nếu có tính khả thi sẽ được bên Nhật thực hiện trên module Kibo ( ISS).

Vậy các bạn ai có ý tưởng về các thí nghiệm trên, và có hứng thú muốn tham gia nhóm của mình thì vui lòng đăng kí tại đây ! hiện tại nơi bàn bạc của nhóm vẫn là trên facebook. sắp tới sẽ có người bên JAXA sang để nói về vấn đề này, vậy ai có ý tưởng thì nêu ở đây để mọi người góp ý và viết proposal.
Nghiên cứu khoa học không thật sự khó nếu bạn có ý chí quyết tâm. Mình đang là sinh viên, kiến thức hạn hẹp thì tham gia nghiên cứu từ những cái nhỏ. Nhóm mình lập ra mục tiêu là để khơi dậy phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bạn.

Email liên hệ : hoangnt09@gmail.com
SĐT : 01654248782
Facebook : http://www.facebook.com/kenshin.rorouni

View more random threads: