Hiện em muốn tham gia thi sáng tạo khoa học kĩ thuật THCS. Nó có nhiều lĩnh vực cho mình chọn và làm để nộp hồ sơ thi. Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong Hội thi bao gồm: Khoa học động vật; Khoa học xã hội & hành vi; Hoá sinh; Sinh học Tế bào & Phân tử; Hoá học; Công nghệ thông tin; Khoa học Trái đất; Kỹ thuật; Vật liệu & Công nghệ sinh học; Kỹ thuật: Kỹ thuật điện & Cơ khí; Năng lượng & Vận tải; Phân tích Môi trường; Quản lý môi trường; Toán học; Y khoa và Khoa học sức khoẻ; Vi trùng học; Vật lý và Thiên văn học; Khoa học Thực vật; Lĩnh vực khác... . Em thì muốn làm 1 cái dụng cụ j đó liên quan đến thiên văn, hoặc vật lí. Cơ mà chưa nghĩ được cái gì. Kính thiên văn thì hiện nó cũng khá phổ biến rồi [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] mà hình như mấy năm trước có 1 đứa làm rồi thì phải [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG])
Mọi người có ý tưởng gì không? [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]