Asian Try Zero-G

Viện Công nghệ vũ trụ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (STI-VAST) kính mời các bạn trẻ đóng góp ý tưởng cho “Asian Try Zero-G 2017-2018”, một chương trình giáo dục được tổ chức bởi Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA). Tất cả các bạn có thể đưa ra ý tưởng thí nghiệm vũ trụ đơn giản cho các phi hành gia thực hiện trong môi trường không trọng lực trên phòng thí nghiệm Kibo của Nhật Bản cũng là một phần của Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

Các ứng viên có thể thỏa sức sáng tạo và thử nghiệm về môi trường không trọng lực trên vũ trụ qua các thí nghiệm mà mình đề xuất, và qua đó nâng cao hiểu biết và kiến thức về công nghệ vũ trụ.Asian Try Zero-G 2016 được thực hiện bởi phi hành gia JAXA: Takuya OnishiPhi hành gia của JAXA: Norishige Kanai
Thành viên tiếp theo của phi hành đoàn JAXA-ISS, phi hành gia Norishige Kanai sẽ thực hiện các thí nghiệm được chọn theo các chủ đề được đề xuất bởi những bạn trẻ của các nước trong khu vực Châu Á. Các nước sẽ sàng lọc lựa chọn các đề xuất có tính khả thi cho các thí nghiệm trên Kibo. Sau khi JAXA đánh giá tính khả thi của các thí nghiệm, các đề xuất cuối cùng được lựa chọn sẽ được xác định bởi các cơ quan thành viên.

Chương trình này được phân làm hai nhóm. Nhóm một dành cho học sinh sinh viên dưới 18 tuổi, và nhóm hai dành cho các kỹ sư nhà khoa học trẻ từ 18 cho đến 27 tuổi.

Thông tin :
- Hướng dẫn chi tiết: [Tải về] (định dạng PDF, ngôn ngữ Tiếng Anh)
- Những đồ vật sẵn có trên tàu: [Tải về].
- Mẫu đăng ký: [Tải về].
- Mẫu đăng ký (Mẫu ví dụ đã khai): [Tải về].
- Lịch trình và hạn nộp:
o 21/04/2017 ( 3PM) : Hạn cuối nộp đề xuất.
o Tháng 7- tháng 8,2017 : Công bố thí nghiệm được lựa chọn
o Nộp đề xuất về địa chỉ : tuandatnguyen27@gmail.com , ntdat@sti.vast.vn .
o Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố trên website của JAXA [Đường dẫn].
o Thông tin những ứng viên được chọn sẽ được công bố bởi Viện Công nghệ vũ trụ (STI-VAST).
- Các thí nghiệm ATZG trước đây : [Đường dẫn].

Thông tin chi tiết:
http://sti.vast.ac.vn/index.php/tin-...y-zero-gravity
http://iss.jaxa.jp/en/kuoa/tryzerog/