Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011
Kết quả 101 đến 109 của 109
 1. #101
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  - Xilanh bằng kim loại sẽ khó kiếm và đắt tiền, bằng thủy tinh sẽ dễ vỡ khi va đập (phải lắp thêm một vòng sắt (để bảo vệ) có rảnh hở (để đọc thang chia độ). Xi lanh bẳng nhựa sẽ giảm độ chính xác vì nó diện tích bề mặt xilanh thay đổi khi áp suất tăng lên [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
  - Giải pháp cho lò xo kéo giãn: có thể anh dùng hai miếng kim loại hình đĩa có kích thước phù hợp với ống cút và xi lanh để làm vật đệm cố định hai đầu lò xo vào pittong và đầu phía cút đồng. Miếng kim loại phía cút đồng phải có lỗ để khí chạy qua và đi vào đẩy pittong.
  Theo ý hiểu cuả em thì miếng kim loại hình đĩa sẽ chạy theo độ co dãn cuả lo xò
  Em thấy như thế không ổn vì như thế miếng kim loại đó sẽ trực tiếp làm xước thành xilanh nhựa >> vấn đề hở một lần nữa ko được giải quyết
  Phương án lò xo nén >> Theo em cứ nện dầu bôi trơn là xong .. bẩn tý thôi chứ còn lâu mới xước đc

 2. #102
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  - Xilanh bằng kim loại sẽ khó kiếm và đắt tiền, bằng thủy tinh sẽ dễ vỡ khi va đập (phải lắp thêm một vòng sắt (để bảo vệ) có rảnh hở (để đọc thang chia độ). Xi lanh bẳng nhựa sẽ giảm độ chính xác vì nó diện tích bề mặt xilanh thay đổi khi áp suất tăng lên [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
  - Giải pháp cho lò xo kéo giãn: có thể anh dùng hai miếng kim loại hình đĩa có kích thước phù hợp với ống cút và xi lanh để làm vật đệm cố định hai đầu lò xo vào pittong và đầu phía cút đồng. Miếng kim loại phía cút đồng phải có lỗ để khí chạy qua và đi vào đẩy pittong.
  Theo ý hiểu cuả em thì miếng kim loại hình đĩa sẽ chạy theo độ co dãn cuả lo xò
  Em thấy như thế không ổn vì như thế miếng kim loại đó sẽ trực tiếp làm xước thành xilanh nhựa >> vấn đề hở một lần nữa ko được giải quyết
  Phương án lò xo nén >> Theo em cứ nện dầu bôi trơn là xong .. bẩn tý thôi chứ còn lâu mới xước đc

 3. #103
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  - Xilanh bằng kim loại sẽ khó kiếm và đắt tiền, bằng thủy tinh sẽ dễ vỡ khi va đập (phải lắp thêm một vòng sắt (để bảo vệ) có rảnh hở (để đọc thang chia độ). Xi lanh bẳng nhựa sẽ giảm độ chính xác vì nó diện tích bề mặt xilanh thay đổi khi áp suất tăng lên [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
  - Giải pháp cho lò xo kéo giãn: có thể anh dùng hai miếng kim loại hình đĩa có kích thước phù hợp với ống cút và xi lanh để làm vật đệm cố định hai đầu lò xo vào pittong và đầu phía cút đồng. Miếng kim loại phía cút đồng phải có lỗ để khí chạy qua và đi vào đẩy pittong.
  Theo ý hiểu cuả em thì miếng kim loại hình đĩa sẽ chạy theo độ co dãn cuả lo xò
  Em thấy như thế không ổn vì như thế miếng kim loại đó sẽ trực tiếp làm xước thành xilanh nhựa >> vấn đề hở một lần nữa ko được giải quyết
  Phương án lò xo nén >> Theo em cứ nện dầu bôi trơn là xong .. bẩn tý thôi chứ còn lâu mới xước đc

 4. #104
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  5
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  - Xilanh bằng kim loại sẽ khó kiếm và đắt tiền, bằng thủy tinh sẽ dễ vỡ khi va đập (phải lắp thêm một vòng sắt (để bảo vệ) có rảnh hở (để đọc thang chia độ). Xi lanh bẳng nhựa sẽ giảm độ chính xác vì nó diện tích bề mặt xilanh thay đổi khi áp suất tăng lên [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
  - Giải pháp cho lò xo kéo giãn: có thể anh dùng hai miếng kim loại hình đĩa có kích thước phù hợp với ống cút và xi lanh để làm vật đệm cố định hai đầu lò xo vào pittong và đầu phía cút đồng. Miếng kim loại phía cút đồng phải có lỗ để khí chạy qua và đi vào đẩy pittong.
  Theo ý hiểu cuả em thì miếng kim loại hình đĩa sẽ chạy theo độ co dãn cuả lo xò
  Em thấy như thế không ổn vì như thế miếng kim loại đó sẽ trực tiếp làm xước thành xilanh nhựa >> vấn đề hở một lần nữa ko được giải quyết
  Phương án lò xo nén >> Theo em cứ nện dầu bôi trơn là xong .. bẩn tý thôi chứ còn lâu mới xước đc

 5. #105
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  - Xilanh bằng kim loại sẽ khó kiếm và đắt tiền, bằng thủy tinh sẽ dễ vỡ khi va đập (phải lắp thêm một vòng sắt (để bảo vệ) có rảnh hở (để đọc thang chia độ). Xi lanh bẳng nhựa sẽ giảm độ chính xác vì nó diện tích bề mặt xilanh thay đổi khi áp suất tăng lên [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
  - Giải pháp cho lò xo kéo giãn: có thể anh dùng hai miếng kim loại hình đĩa có kích thước phù hợp với ống cút và xi lanh để làm vật đệm cố định hai đầu lò xo vào pittong và đầu phía cút đồng. Miếng kim loại phía cút đồng phải có lỗ để khí chạy qua và đi vào đẩy pittong.
  Theo ý hiểu cuả em thì miếng kim loại hình đĩa sẽ chạy theo độ co dãn cuả lo xò
  Em thấy như thế không ổn vì như thế miếng kim loại đó sẽ trực tiếp làm xước thành xilanh nhựa >> vấn đề hở một lần nữa ko được giải quyết
  Phương án lò xo nén >> Theo em cứ nện dầu bôi trơn là xong .. bẩn tý thôi chứ còn lâu mới xước đc

 6. #106
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  - Xilanh bằng kim loại sẽ khó kiếm và đắt tiền, bằng thủy tinh sẽ dễ vỡ khi va đập (phải lắp thêm một vòng sắt (để bảo vệ) có rảnh hở (để đọc thang chia độ). Xi lanh bẳng nhựa sẽ giảm độ chính xác vì nó diện tích bề mặt xilanh thay đổi khi áp suất tăng lên [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
  - Giải pháp cho lò xo kéo giãn: có thể anh dùng hai miếng kim loại hình đĩa có kích thước phù hợp với ống cút và xi lanh để làm vật đệm cố định hai đầu lò xo vào pittong và đầu phía cút đồng. Miếng kim loại phía cút đồng phải có lỗ để khí chạy qua và đi vào đẩy pittong.
  Theo ý hiểu cuả em thì miếng kim loại hình đĩa sẽ chạy theo độ co dãn cuả lo xò
  Em thấy như thế không ổn vì như thế miếng kim loại đó sẽ trực tiếp làm xước thành xilanh nhựa >> vấn đề hở một lần nữa ko được giải quyết
  Phương án lò xo nén >> Theo em cứ nện dầu bôi trơn là xong .. bẩn tý thôi chứ còn lâu mới xước đc

 7. #107
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  - Xilanh bằng kim loại sẽ khó kiếm và đắt tiền, bằng thủy tinh sẽ dễ vỡ khi va đập (phải lắp thêm một vòng sắt (để bảo vệ) có rảnh hở (để đọc thang chia độ). Xi lanh bẳng nhựa sẽ giảm độ chính xác vì nó diện tích bề mặt xilanh thay đổi khi áp suất tăng lên [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
  - Giải pháp cho lò xo kéo giãn: có thể anh dùng hai miếng kim loại hình đĩa có kích thước phù hợp với ống cút và xi lanh để làm vật đệm cố định hai đầu lò xo vào pittong và đầu phía cút đồng. Miếng kim loại phía cút đồng phải có lỗ để khí chạy qua và đi vào đẩy pittong.
  Theo ý hiểu cuả em thì miếng kim loại hình đĩa sẽ chạy theo độ co dãn cuả lo xò
  Em thấy như thế không ổn vì như thế miếng kim loại đó sẽ trực tiếp làm xước thành xilanh nhựa >> vấn đề hở một lần nữa ko được giải quyết
  Phương án lò xo nén >> Theo em cứ nện dầu bôi trơn là xong .. bẩn tý thôi chứ còn lâu mới xước đc

 8. #108
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  - Xilanh bằng kim loại sẽ khó kiếm và đắt tiền, bằng thủy tinh sẽ dễ vỡ khi va đập (phải lắp thêm một vòng sắt (để bảo vệ) có rảnh hở (để đọc thang chia độ). Xi lanh bẳng nhựa sẽ giảm độ chính xác vì nó diện tích bề mặt xilanh thay đổi khi áp suất tăng lên [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
  - Giải pháp cho lò xo kéo giãn: có thể anh dùng hai miếng kim loại hình đĩa có kích thước phù hợp với ống cút và xi lanh để làm vật đệm cố định hai đầu lò xo vào pittong và đầu phía cút đồng. Miếng kim loại phía cút đồng phải có lỗ để khí chạy qua và đi vào đẩy pittong.
  Theo ý hiểu cuả em thì miếng kim loại hình đĩa sẽ chạy theo độ co dãn cuả lo xò
  Em thấy như thế không ổn vì như thế miếng kim loại đó sẽ trực tiếp làm xước thành xilanh nhựa >> vấn đề hở một lần nữa ko được giải quyết
  Phương án lò xo nén >> Theo em cứ nện dầu bôi trơn là xong .. bẩn tý thôi chứ còn lâu mới xước đc

 9. #109
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  - Xilanh bằng kim loại sẽ khó kiếm và đắt tiền, bằng thủy tinh sẽ dễ vỡ khi va đập (phải lắp thêm một vòng sắt (để bảo vệ) có rảnh hở (để đọc thang chia độ). Xi lanh bẳng nhựa sẽ giảm độ chính xác vì nó diện tích bề mặt xilanh thay đổi khi áp suất tăng lên [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]
  - Giải pháp cho lò xo kéo giãn: có thể anh dùng hai miếng kim loại hình đĩa có kích thước phù hợp với ống cút và xi lanh để làm vật đệm cố định hai đầu lò xo vào pittong và đầu phía cút đồng. Miếng kim loại phía cút đồng phải có lỗ để khí chạy qua và đi vào đẩy pittong.
  Theo ý hiểu cuả em thì miếng kim loại hình đĩa sẽ chạy theo độ co dãn cuả lo xò
  Em thấy như thế không ổn vì như thế miếng kim loại đó sẽ trực tiếp làm xước thành xilanh nhựa >> vấn đề hở một lần nữa ko được giải quyết
  Phương án lò xo nén >> Theo em cứ nện dầu bôi trơn là xong .. bẩn tý thôi chứ còn lâu mới xước đc


 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •