Hello and welcome to our community! Is this your first visit?

Diễn đàn: Thảo luận kiến thức thiên văn học

Diễn đàn con: Thảo luận kiến thức thiên văn học

Tiêu đề
 
Bài viết cuối
 1. Các công nghệ mới nhất khám phá vũ trụ, tên lửa, tàu vũ trụ, vệ tinh

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 127
  • Bài viết: 2,788
  1. Cách làm tên lửa, tàu vũ trụ, các dự án...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 30
   • Bài viết: 1,387
 2. Bàn luận về quan sát các vì sao, hành tinh, thiên thể...

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 175
  • Bài viết: 5,585
 3. Thảo luận về các định luật tính toán về vật lý thiên văn

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 56
  • Bài viết: 3,056
 4. Thảo luận các kiến thức cơ bản về thiên văn học

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 285
  • Bài viết: 10,663
  1. Nơi các thành viên thảo luận các vấn đề thiên văn học

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 40
   • Bài viết: 1,120
  2. Các kiến thức về sao, thiên hà, vũ trụ và các hiện tượng thiên văn

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Bài viết: 1,960
  3. Thảo luận về Trái đất và hệ mặt trời của chúng ta

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 115
   • Bài viết: 2,343
 5. Các tin tức thiên văn quốc tê, tin tức thiên văn trong nước...

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,179
  • Bài viết: 4,455
  1. Các thông tin quốc tế được dịch từ các báo nasa, astronomy...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 168
   • Bài viết: 912
  2. Các tin tức mới nhất về thiên văn học từ các báo trong nước.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 372
   • Bài viết: 2,904