Hello and welcome to our community! Is this your first visit?

Diễn đàn: Tài liệu thiên văn học

Diễn đàn con: Tài liệu thiên văn học

Tiêu đề
 
Bài viết cuối
 1. Các phần mềm tài liệu hữu ích giúp quan sát thiên văn

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 123
  • Bài viết: 324
  1. Các sách ebooks hay về thiên văn học

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 160
 2. Các bức ảnh thiên văn

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 391
  • Bài viết: 2,270
  1. Biên dịch từ Nasa

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 115
   • Bài viết: 233
  2. Các bộ phim thiên văn

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 20
   • Bài viết: 1,276
 3. Phim, ảnh thiên văn do thành viên chụp và tự dịch

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 266
  • Bài viết: 11,071
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 42
   • Bài viết: 1,638
  2. Ảnh CLB chụp, mọi chủ đề (không liên quan đến thiên văn)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 121
 4. Mua bán tổng hợp

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4,379
  • Bài viết: 7,587