Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011
Kết quả 101 đến 109 của 109
 1. #101
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Mình tổng hợp lại thế này nhé, các bạn xem có ok không để chúng ta thống nhất nội dung và câu trả lời cuối cùng:
  1. Về photon: có thể hiểu nó dưới 2 góc độ:
  + Là một lượng tử năng lượng, một hạt cơ bản, có tính chất hạt. Chính vì cái này mà chúng ta gọi nó là photon (hạt).
  + Là sóng điện từ, bước sóng phân bố từ các sóng vô tuyến dùng trong thông tin của chúng ta đến bước sóng của tia gama. Hình dưới đây mô tả điều đó, từ đó ta cũng hình dung ra ngay ánh sáng nhìn thấy mà chúng ta vẫn hay quen gọi là photon nó nằm ở đoạn nào:

  2. Nguồn gốc phát ra photon như bài viết trước đã trình bày có 2 nguyên nhân là chuyển dịch eletron (trong phản ứng hóa học chẳng hạn) và phân rã, tổng hợp các hạt trong phản ứng hạt nhân:
  + Do chuyển dịch electron từ mức năng lượng cao xuống thấp. Mức năng lượng này không cao nên nó phát ra ánh sáng nhìn thấy (ngọn lửa, bóng đèn điện dây tóc, đèn huỳnh quang, ...) và cả tia hồng ngoại mà chúng ta gọi là bức xạ nhiệt.
  + Trong phản ứng hạt nhân, mức năng lượng sinh ra cực lớn, sản phẩm photon sẽ là các tia ở bước sóng cực ngắn như tia gamma, tia X. Những tia này chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tức nó không phát sáng (không phải lửa). Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy "lửa" ở mặt trời hay các vụ nổ bom đó là do năng lượng quá lớn sinh ra từ phản ứng hạt nhân kích thích các electron trong nguyên tử ở vùng vật chất bao quanh phía ngoài (khí Heli, Hidro ở vỏ mặt trời; không khí xung quanh vụ nổ bom), sự kích thích này sẽ sinh ra ánh sáng chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra nó còn nhiều nhiều .... sản phẩm khác cùng là photon như tia IR, X, ....
  Mọi người nếu thấy có gì không ổn thì bổ sung nhé.

 2. #102
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Mình tổng hợp lại thế này nhé, các bạn xem có ok không để chúng ta thống nhất nội dung và câu trả lời cuối cùng:
  1. Về photon: có thể hiểu nó dưới 2 góc độ:
  + Là một lượng tử năng lượng, một hạt cơ bản, có tính chất hạt. Chính vì cái này mà chúng ta gọi nó là photon (hạt).
  + Là sóng điện từ, bước sóng phân bố từ các sóng vô tuyến dùng trong thông tin của chúng ta đến bước sóng của tia gama. Hình dưới đây mô tả điều đó, từ đó ta cũng hình dung ra ngay ánh sáng nhìn thấy mà chúng ta vẫn hay quen gọi là photon nó nằm ở đoạn nào:

  2. Nguồn gốc phát ra photon như bài viết trước đã trình bày có 2 nguyên nhân là chuyển dịch eletron (trong phản ứng hóa học chẳng hạn) và phân rã, tổng hợp các hạt trong phản ứng hạt nhân:
  + Do chuyển dịch electron từ mức năng lượng cao xuống thấp. Mức năng lượng này không cao nên nó phát ra ánh sáng nhìn thấy (ngọn lửa, bóng đèn điện dây tóc, đèn huỳnh quang, ...) và cả tia hồng ngoại mà chúng ta gọi là bức xạ nhiệt.
  + Trong phản ứng hạt nhân, mức năng lượng sinh ra cực lớn, sản phẩm photon sẽ là các tia ở bước sóng cực ngắn như tia gamma, tia X. Những tia này chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tức nó không phát sáng (không phải lửa). Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy "lửa" ở mặt trời hay các vụ nổ bom đó là do năng lượng quá lớn sinh ra từ phản ứng hạt nhân kích thích các electron trong nguyên tử ở vùng vật chất bao quanh phía ngoài (khí Heli, Hidro ở vỏ mặt trời; không khí xung quanh vụ nổ bom), sự kích thích này sẽ sinh ra ánh sáng chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra nó còn nhiều nhiều .... sản phẩm khác cùng là photon như tia IR, X, ....
  Mọi người nếu thấy có gì không ổn thì bổ sung nhé.

 3. #103
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Mình tổng hợp lại thế này nhé, các bạn xem có ok không để chúng ta thống nhất nội dung và câu trả lời cuối cùng:
  1. Về photon: có thể hiểu nó dưới 2 góc độ:
  + Là một lượng tử năng lượng, một hạt cơ bản, có tính chất hạt. Chính vì cái này mà chúng ta gọi nó là photon (hạt).
  + Là sóng điện từ, bước sóng phân bố từ các sóng vô tuyến dùng trong thông tin của chúng ta đến bước sóng của tia gama. Hình dưới đây mô tả điều đó, từ đó ta cũng hình dung ra ngay ánh sáng nhìn thấy mà chúng ta vẫn hay quen gọi là photon nó nằm ở đoạn nào:

  2. Nguồn gốc phát ra photon như bài viết trước đã trình bày có 2 nguyên nhân là chuyển dịch eletron (trong phản ứng hóa học chẳng hạn) và phân rã, tổng hợp các hạt trong phản ứng hạt nhân:
  + Do chuyển dịch electron từ mức năng lượng cao xuống thấp. Mức năng lượng này không cao nên nó phát ra ánh sáng nhìn thấy (ngọn lửa, bóng đèn điện dây tóc, đèn huỳnh quang, ...) và cả tia hồng ngoại mà chúng ta gọi là bức xạ nhiệt.
  + Trong phản ứng hạt nhân, mức năng lượng sinh ra cực lớn, sản phẩm photon sẽ là các tia ở bước sóng cực ngắn như tia gamma, tia X. Những tia này chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tức nó không phát sáng (không phải lửa). Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy "lửa" ở mặt trời hay các vụ nổ bom đó là do năng lượng quá lớn sinh ra từ phản ứng hạt nhân kích thích các electron trong nguyên tử ở vùng vật chất bao quanh phía ngoài (khí Heli, Hidro ở vỏ mặt trời; không khí xung quanh vụ nổ bom), sự kích thích này sẽ sinh ra ánh sáng chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra nó còn nhiều nhiều .... sản phẩm khác cùng là photon như tia IR, X, ....
  Mọi người nếu thấy có gì không ổn thì bổ sung nhé.

 4. #104
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Mình tổng hợp lại thế này nhé, các bạn xem có ok không để chúng ta thống nhất nội dung và câu trả lời cuối cùng:
  1. Về photon: có thể hiểu nó dưới 2 góc độ:
  + Là một lượng tử năng lượng, một hạt cơ bản, có tính chất hạt. Chính vì cái này mà chúng ta gọi nó là photon (hạt).
  + Là sóng điện từ, bước sóng phân bố từ các sóng vô tuyến dùng trong thông tin của chúng ta đến bước sóng của tia gama. Hình dưới đây mô tả điều đó, từ đó ta cũng hình dung ra ngay ánh sáng nhìn thấy mà chúng ta vẫn hay quen gọi là photon nó nằm ở đoạn nào:

  2. Nguồn gốc phát ra photon như bài viết trước đã trình bày có 2 nguyên nhân là chuyển dịch eletron (trong phản ứng hóa học chẳng hạn) và phân rã, tổng hợp các hạt trong phản ứng hạt nhân:
  + Do chuyển dịch electron từ mức năng lượng cao xuống thấp. Mức năng lượng này không cao nên nó phát ra ánh sáng nhìn thấy (ngọn lửa, bóng đèn điện dây tóc, đèn huỳnh quang, ...) và cả tia hồng ngoại mà chúng ta gọi là bức xạ nhiệt.
  + Trong phản ứng hạt nhân, mức năng lượng sinh ra cực lớn, sản phẩm photon sẽ là các tia ở bước sóng cực ngắn như tia gamma, tia X. Những tia này chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tức nó không phát sáng (không phải lửa). Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy "lửa" ở mặt trời hay các vụ nổ bom đó là do năng lượng quá lớn sinh ra từ phản ứng hạt nhân kích thích các electron trong nguyên tử ở vùng vật chất bao quanh phía ngoài (khí Heli, Hidro ở vỏ mặt trời; không khí xung quanh vụ nổ bom), sự kích thích này sẽ sinh ra ánh sáng chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra nó còn nhiều nhiều .... sản phẩm khác cùng là photon như tia IR, X, ....
  Mọi người nếu thấy có gì không ổn thì bổ sung nhé.

 5. #105
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Mình tổng hợp lại thế này nhé, các bạn xem có ok không để chúng ta thống nhất nội dung và câu trả lời cuối cùng:
  1. Về photon: có thể hiểu nó dưới 2 góc độ:
  + Là một lượng tử năng lượng, một hạt cơ bản, có tính chất hạt. Chính vì cái này mà chúng ta gọi nó là photon (hạt).
  + Là sóng điện từ, bước sóng phân bố từ các sóng vô tuyến dùng trong thông tin của chúng ta đến bước sóng của tia gama. Hình dưới đây mô tả điều đó, từ đó ta cũng hình dung ra ngay ánh sáng nhìn thấy mà chúng ta vẫn hay quen gọi là photon nó nằm ở đoạn nào:

  2. Nguồn gốc phát ra photon như bài viết trước đã trình bày có 2 nguyên nhân là chuyển dịch eletron (trong phản ứng hóa học chẳng hạn) và phân rã, tổng hợp các hạt trong phản ứng hạt nhân:
  + Do chuyển dịch electron từ mức năng lượng cao xuống thấp. Mức năng lượng này không cao nên nó phát ra ánh sáng nhìn thấy (ngọn lửa, bóng đèn điện dây tóc, đèn huỳnh quang, ...) và cả tia hồng ngoại mà chúng ta gọi là bức xạ nhiệt.
  + Trong phản ứng hạt nhân, mức năng lượng sinh ra cực lớn, sản phẩm photon sẽ là các tia ở bước sóng cực ngắn như tia gamma, tia X. Những tia này chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tức nó không phát sáng (không phải lửa). Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy "lửa" ở mặt trời hay các vụ nổ bom đó là do năng lượng quá lớn sinh ra từ phản ứng hạt nhân kích thích các electron trong nguyên tử ở vùng vật chất bao quanh phía ngoài (khí Heli, Hidro ở vỏ mặt trời; không khí xung quanh vụ nổ bom), sự kích thích này sẽ sinh ra ánh sáng chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra nó còn nhiều nhiều .... sản phẩm khác cùng là photon như tia IR, X, ....
  Mọi người nếu thấy có gì không ổn thì bổ sung nhé.

 6. #106
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Mình tổng hợp lại thế này nhé, các bạn xem có ok không để chúng ta thống nhất nội dung và câu trả lời cuối cùng:
  1. Về photon: có thể hiểu nó dưới 2 góc độ:
  + Là một lượng tử năng lượng, một hạt cơ bản, có tính chất hạt. Chính vì cái này mà chúng ta gọi nó là photon (hạt).
  + Là sóng điện từ, bước sóng phân bố từ các sóng vô tuyến dùng trong thông tin của chúng ta đến bước sóng của tia gama. Hình dưới đây mô tả điều đó, từ đó ta cũng hình dung ra ngay ánh sáng nhìn thấy mà chúng ta vẫn hay quen gọi là photon nó nằm ở đoạn nào:

  2. Nguồn gốc phát ra photon như bài viết trước đã trình bày có 2 nguyên nhân là chuyển dịch eletron (trong phản ứng hóa học chẳng hạn) và phân rã, tổng hợp các hạt trong phản ứng hạt nhân:
  + Do chuyển dịch electron từ mức năng lượng cao xuống thấp. Mức năng lượng này không cao nên nó phát ra ánh sáng nhìn thấy (ngọn lửa, bóng đèn điện dây tóc, đèn huỳnh quang, ...) và cả tia hồng ngoại mà chúng ta gọi là bức xạ nhiệt.
  + Trong phản ứng hạt nhân, mức năng lượng sinh ra cực lớn, sản phẩm photon sẽ là các tia ở bước sóng cực ngắn như tia gamma, tia X. Những tia này chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tức nó không phát sáng (không phải lửa). Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy "lửa" ở mặt trời hay các vụ nổ bom đó là do năng lượng quá lớn sinh ra từ phản ứng hạt nhân kích thích các electron trong nguyên tử ở vùng vật chất bao quanh phía ngoài (khí Heli, Hidro ở vỏ mặt trời; không khí xung quanh vụ nổ bom), sự kích thích này sẽ sinh ra ánh sáng chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra nó còn nhiều nhiều .... sản phẩm khác cùng là photon như tia IR, X, ....
  Mọi người nếu thấy có gì không ổn thì bổ sung nhé.

 7. #107
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Mình tổng hợp lại thế này nhé, các bạn xem có ok không để chúng ta thống nhất nội dung và câu trả lời cuối cùng:
  1. Về photon: có thể hiểu nó dưới 2 góc độ:
  + Là một lượng tử năng lượng, một hạt cơ bản, có tính chất hạt. Chính vì cái này mà chúng ta gọi nó là photon (hạt).
  + Là sóng điện từ, bước sóng phân bố từ các sóng vô tuyến dùng trong thông tin của chúng ta đến bước sóng của tia gama. Hình dưới đây mô tả điều đó, từ đó ta cũng hình dung ra ngay ánh sáng nhìn thấy mà chúng ta vẫn hay quen gọi là photon nó nằm ở đoạn nào:

  2. Nguồn gốc phát ra photon như bài viết trước đã trình bày có 2 nguyên nhân là chuyển dịch eletron (trong phản ứng hóa học chẳng hạn) và phân rã, tổng hợp các hạt trong phản ứng hạt nhân:
  + Do chuyển dịch electron từ mức năng lượng cao xuống thấp. Mức năng lượng này không cao nên nó phát ra ánh sáng nhìn thấy (ngọn lửa, bóng đèn điện dây tóc, đèn huỳnh quang, ...) và cả tia hồng ngoại mà chúng ta gọi là bức xạ nhiệt.
  + Trong phản ứng hạt nhân, mức năng lượng sinh ra cực lớn, sản phẩm photon sẽ là các tia ở bước sóng cực ngắn như tia gamma, tia X. Những tia này chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tức nó không phát sáng (không phải lửa). Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy "lửa" ở mặt trời hay các vụ nổ bom đó là do năng lượng quá lớn sinh ra từ phản ứng hạt nhân kích thích các electron trong nguyên tử ở vùng vật chất bao quanh phía ngoài (khí Heli, Hidro ở vỏ mặt trời; không khí xung quanh vụ nổ bom), sự kích thích này sẽ sinh ra ánh sáng chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra nó còn nhiều nhiều .... sản phẩm khác cùng là photon như tia IR, X, ....
  Mọi người nếu thấy có gì không ổn thì bổ sung nhé.

 8. #108
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Mình tổng hợp lại thế này nhé, các bạn xem có ok không để chúng ta thống nhất nội dung và câu trả lời cuối cùng:
  1. Về photon: có thể hiểu nó dưới 2 góc độ:
  + Là một lượng tử năng lượng, một hạt cơ bản, có tính chất hạt. Chính vì cái này mà chúng ta gọi nó là photon (hạt).
  + Là sóng điện từ, bước sóng phân bố từ các sóng vô tuyến dùng trong thông tin của chúng ta đến bước sóng của tia gama. Hình dưới đây mô tả điều đó, từ đó ta cũng hình dung ra ngay ánh sáng nhìn thấy mà chúng ta vẫn hay quen gọi là photon nó nằm ở đoạn nào:

  2. Nguồn gốc phát ra photon như bài viết trước đã trình bày có 2 nguyên nhân là chuyển dịch eletron (trong phản ứng hóa học chẳng hạn) và phân rã, tổng hợp các hạt trong phản ứng hạt nhân:
  + Do chuyển dịch electron từ mức năng lượng cao xuống thấp. Mức năng lượng này không cao nên nó phát ra ánh sáng nhìn thấy (ngọn lửa, bóng đèn điện dây tóc, đèn huỳnh quang, ...) và cả tia hồng ngoại mà chúng ta gọi là bức xạ nhiệt.
  + Trong phản ứng hạt nhân, mức năng lượng sinh ra cực lớn, sản phẩm photon sẽ là các tia ở bước sóng cực ngắn như tia gamma, tia X. Những tia này chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tức nó không phát sáng (không phải lửa). Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy "lửa" ở mặt trời hay các vụ nổ bom đó là do năng lượng quá lớn sinh ra từ phản ứng hạt nhân kích thích các electron trong nguyên tử ở vùng vật chất bao quanh phía ngoài (khí Heli, Hidro ở vỏ mặt trời; không khí xung quanh vụ nổ bom), sự kích thích này sẽ sinh ra ánh sáng chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra nó còn nhiều nhiều .... sản phẩm khác cùng là photon như tia IR, X, ....
  Mọi người nếu thấy có gì không ổn thì bổ sung nhé.

 9. #109
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Mình tổng hợp lại thế này nhé, các bạn xem có ok không để chúng ta thống nhất nội dung và câu trả lời cuối cùng:
  1. Về photon: có thể hiểu nó dưới 2 góc độ:
  + Là một lượng tử năng lượng, một hạt cơ bản, có tính chất hạt. Chính vì cái này mà chúng ta gọi nó là photon (hạt).
  + Là sóng điện từ, bước sóng phân bố từ các sóng vô tuyến dùng trong thông tin của chúng ta đến bước sóng của tia gama. Hình dưới đây mô tả điều đó, từ đó ta cũng hình dung ra ngay ánh sáng nhìn thấy mà chúng ta vẫn hay quen gọi là photon nó nằm ở đoạn nào:

  2. Nguồn gốc phát ra photon như bài viết trước đã trình bày có 2 nguyên nhân là chuyển dịch eletron (trong phản ứng hóa học chẳng hạn) và phân rã, tổng hợp các hạt trong phản ứng hạt nhân:
  + Do chuyển dịch electron từ mức năng lượng cao xuống thấp. Mức năng lượng này không cao nên nó phát ra ánh sáng nhìn thấy (ngọn lửa, bóng đèn điện dây tóc, đèn huỳnh quang, ...) và cả tia hồng ngoại mà chúng ta gọi là bức xạ nhiệt.
  + Trong phản ứng hạt nhân, mức năng lượng sinh ra cực lớn, sản phẩm photon sẽ là các tia ở bước sóng cực ngắn như tia gamma, tia X. Những tia này chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tức nó không phát sáng (không phải lửa). Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy "lửa" ở mặt trời hay các vụ nổ bom đó là do năng lượng quá lớn sinh ra từ phản ứng hạt nhân kích thích các electron trong nguyên tử ở vùng vật chất bao quanh phía ngoài (khí Heli, Hidro ở vỏ mặt trời; không khí xung quanh vụ nổ bom), sự kích thích này sẽ sinh ra ánh sáng chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra nó còn nhiều nhiều .... sản phẩm khác cùng là photon như tia IR, X, ....
  Mọi người nếu thấy có gì không ổn thì bổ sung nhé.


 

Các Chủ đề tương tự

 1. [Thảo luận]- Mặt Trời biến mất ?
  Bởi Jumbo trong diễn đàn Thiên văn phổ thông
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 30-05-2015, 02:59 AM
 2. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 19-11-2014, 03:22 AM
 3. Một câu hỏi cho mọi người thảo luận!
  Bởi whychicken123 trong diễn đàn Thiên văn phổ thông
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-10-2013, 04:41 AM
 4. Thảo luận về sự sống ngoài trái đất
  Bởi cutun trong diễn đàn Thảo Luận Thiên Văn
  Trả lời: 108
  Bài viết cuối: 03-04-2011, 02:56 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •