Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 3 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 109
 1. #21
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Quả này bá rồi =))
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  Bá cái gì ảnh chẳng hiểu. Ghi như thế có gì sai. Khi em đã xác định được 1 hướng thì các hướng còn lại đâu có khó xác định. Và nhất là trên la bàn thì các hướng đã ghi rõ trên mặt la bàn rồi.
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Các bác nghĩ kém quá. chỉ có anh Hà là chuẩn. " khi kim nam châm (đầu đỏ) chỉ đúng hướng Bắc(N), " biết hướng bắc để khi kim chỉ vào đó rồi thì cần gì xác định phương hướng nữa =))
  Ông Kenshin lần sau muốn góp ý gì thì nói cho nó đầy đủ ra, ko phải cứ ném gạch người ta xong ko chỉ lỗi sai, lại còn chê người khác kém, rất thiếu tinh thần xây dựng!

 2. #22
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Quả này bá rồi =))
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  Bá cái gì ảnh chẳng hiểu. Ghi như thế có gì sai. Khi em đã xác định được 1 hướng thì các hướng còn lại đâu có khó xác định. Và nhất là trên la bàn thì các hướng đã ghi rõ trên mặt la bàn rồi.
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Các bác nghĩ kém quá. chỉ có anh Hà là chuẩn. " khi kim nam châm (đầu đỏ) chỉ đúng hướng Bắc(N), " biết hướng bắc để khi kim chỉ vào đó rồi thì cần gì xác định phương hướng nữa =))
  Ông Kenshin lần sau muốn góp ý gì thì nói cho nó đầy đủ ra, ko phải cứ ném gạch người ta xong ko chỉ lỗi sai, lại còn chê người khác kém, rất thiếu tinh thần xây dựng!

 3. #23
  Guest
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Quả này bá rồi =))
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  Bá cái gì ảnh chẳng hiểu. Ghi như thế có gì sai. Khi em đã xác định được 1 hướng thì các hướng còn lại đâu có khó xác định. Và nhất là trên la bàn thì các hướng đã ghi rõ trên mặt la bàn rồi.
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Các bác nghĩ kém quá. chỉ có anh Hà là chuẩn. " khi kim nam châm (đầu đỏ) chỉ đúng hướng Bắc(N), " biết hướng bắc để khi kim chỉ vào đó rồi thì cần gì xác định phương hướng nữa =))
  Ông Kenshin lần sau muốn góp ý gì thì nói cho nó đầy đủ ra, ko phải cứ ném gạch người ta xong ko chỉ lỗi sai, lại còn chê người khác kém, rất thiếu tinh thần xây dựng!

 4. #24
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Quả này bá rồi =))
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  Bá cái gì ảnh chẳng hiểu. Ghi như thế có gì sai. Khi em đã xác định được 1 hướng thì các hướng còn lại đâu có khó xác định. Và nhất là trên la bàn thì các hướng đã ghi rõ trên mặt la bàn rồi.
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Các bác nghĩ kém quá. chỉ có anh Hà là chuẩn. " khi kim nam châm (đầu đỏ) chỉ đúng hướng Bắc(N), " biết hướng bắc để khi kim chỉ vào đó rồi thì cần gì xác định phương hướng nữa =))
  Ông Kenshin lần sau muốn góp ý gì thì nói cho nó đầy đủ ra, ko phải cứ ném gạch người ta xong ko chỉ lỗi sai, lại còn chê người khác kém, rất thiếu tinh thần xây dựng!

 5. #25
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Quả này bá rồi =))
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  Bá cái gì ảnh chẳng hiểu. Ghi như thế có gì sai. Khi em đã xác định được 1 hướng thì các hướng còn lại đâu có khó xác định. Và nhất là trên la bàn thì các hướng đã ghi rõ trên mặt la bàn rồi.
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Các bác nghĩ kém quá. chỉ có anh Hà là chuẩn. " khi kim nam châm (đầu đỏ) chỉ đúng hướng Bắc(N), " biết hướng bắc để khi kim chỉ vào đó rồi thì cần gì xác định phương hướng nữa =))
  Ông Kenshin lần sau muốn góp ý gì thì nói cho nó đầy đủ ra, ko phải cứ ném gạch người ta xong ko chỉ lỗi sai, lại còn chê người khác kém, rất thiếu tinh thần xây dựng!

 6. #26
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Quả này bá rồi =))
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  Bá cái gì ảnh chẳng hiểu. Ghi như thế có gì sai. Khi em đã xác định được 1 hướng thì các hướng còn lại đâu có khó xác định. Và nhất là trên la bàn thì các hướng đã ghi rõ trên mặt la bàn rồi.
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Các bác nghĩ kém quá. chỉ có anh Hà là chuẩn. " khi kim nam châm (đầu đỏ) chỉ đúng hướng Bắc(N), " biết hướng bắc để khi kim chỉ vào đó rồi thì cần gì xác định phương hướng nữa =))
  Ông Kenshin lần sau muốn góp ý gì thì nói cho nó đầy đủ ra, ko phải cứ ném gạch người ta xong ko chỉ lỗi sai, lại còn chê người khác kém, rất thiếu tinh thần xây dựng!

 7. #27
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Quả này bá rồi =))
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  Bá cái gì ảnh chẳng hiểu. Ghi như thế có gì sai. Khi em đã xác định được 1 hướng thì các hướng còn lại đâu có khó xác định. Và nhất là trên la bàn thì các hướng đã ghi rõ trên mặt la bàn rồi.
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Các bác nghĩ kém quá. chỉ có anh Hà là chuẩn. " khi kim nam châm (đầu đỏ) chỉ đúng hướng Bắc(N), " biết hướng bắc để khi kim chỉ vào đó rồi thì cần gì xác định phương hướng nữa =))
  Ông Kenshin lần sau muốn góp ý gì thì nói cho nó đầy đủ ra, ko phải cứ ném gạch người ta xong ko chỉ lỗi sai, lại còn chê người khác kém, rất thiếu tinh thần xây dựng!

 8. #28
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Quả này bá rồi =))
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  Bá cái gì ảnh chẳng hiểu. Ghi như thế có gì sai. Khi em đã xác định được 1 hướng thì các hướng còn lại đâu có khó xác định. Và nhất là trên la bàn thì các hướng đã ghi rõ trên mặt la bàn rồi.
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Các bác nghĩ kém quá. chỉ có anh Hà là chuẩn. " khi kim nam châm (đầu đỏ) chỉ đúng hướng Bắc(N), " biết hướng bắc để khi kim chỉ vào đó rồi thì cần gì xác định phương hướng nữa =))
  Ông Kenshin lần sau muốn góp ý gì thì nói cho nó đầy đủ ra, ko phải cứ ném gạch người ta xong ko chỉ lỗi sai, lại còn chê người khác kém, rất thiếu tinh thần xây dựng!

 9. #29
  Guest
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Quả này bá rồi =))
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  Bá cái gì ảnh chẳng hiểu. Ghi như thế có gì sai. Khi em đã xác định được 1 hướng thì các hướng còn lại đâu có khó xác định. Và nhất là trên la bàn thì các hướng đã ghi rõ trên mặt la bàn rồi.
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Các bác nghĩ kém quá. chỉ có anh Hà là chuẩn. " khi kim nam châm (đầu đỏ) chỉ đúng hướng Bắc(N), " biết hướng bắc để khi kim chỉ vào đó rồi thì cần gì xác định phương hướng nữa =))
  Ông Kenshin lần sau muốn góp ý gì thì nói cho nó đầy đủ ra, ko phải cứ ném gạch người ta xong ko chỉ lỗi sai, lại còn chê người khác kém, rất thiếu tinh thần xây dựng!

 10. #30
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Quả này bá rồi =))
  Trích dẫn Gửi bởi discoverychange
  Bá cái gì ảnh chẳng hiểu. Ghi như thế có gì sai. Khi em đã xác định được 1 hướng thì các hướng còn lại đâu có khó xác định. Và nhất là trên la bàn thì các hướng đã ghi rõ trên mặt la bàn rồi.
  Trích dẫn Gửi bởi R.Kenshin
  Các bác nghĩ kém quá. chỉ có anh Hà là chuẩn. " khi kim nam châm (đầu đỏ) chỉ đúng hướng Bắc(N), " biết hướng bắc để khi kim chỉ vào đó rồi thì cần gì xác định phương hướng nữa =))
  Ông Kenshin lần sau muốn góp ý gì thì nói cho nó đầy đủ ra, ko phải cứ ném gạch người ta xong ko chỉ lỗi sai, lại còn chê người khác kém, rất thiếu tinh thần xây dựng!


 

Các Chủ đề tương tự

 1. Cách làm Laser tẩy trắng răng kết quả ra sao?
  Bởi seoprovu1 trong diễn đàn Mua bán tổng hợp
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-05-2018, 12:22 AM
 2. Sofa giá rẻ da hàn quốc
  Bởi nguyenanhtuan2607 trong diễn đàn Mua bán tổng hợp
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-03-2018, 10:31 AM
 3. Chào mừng Ngày giải phóng miền nam Thống nhất đất nước
  Bởi tym trong diễn đàn Phim , Ảnh thiên văn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-04-2013, 12:43 PM
 4. [Nghiên cứu] Giải mã SN1006, vụ nổ siêu sao sáng nhất từng được quan sát
  Bởi giangnt trong diễn đàn Sao - Thiên hà - Vũ trụ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-10-2012, 01:58 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •