Đây là link download bản tin vật lý tháng 10/2011 từ thuvienvatly.com. Mọi người download về rồi xem nhé.
http://thuvienvatly.com/home/compone...info/id,13782/