Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 123 của 123 Đầu tiênĐầu tiên ... 2373113121122123
Kết quả 1,221 đến 1,230 của 1230
 1. #1221
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  Đúng là Dollydon có những ý tưởng mới nhưng không trên nền kiến thức nào cả nên chẳng biết bao giờ mới đến ngày trái gió trở trời. Photon là "hạt" năng lượng. Có bao giờ người ta nhắc tới kích thước của hạt photon đâu vì thực chất nó có tính chất hạt thôi. Do vậy chưa có va chạm nào của photon vào nhau rồi vỡ ra cả.
  P/s Những kiến thức được viết thành sách (mà bạn bảo là chính thống) có điểm khác cơ bản với những kiến thức "trái gió trở trời" ở chỗ: kiến thức chính thống đã được kiểm chứng bằng thực tế, được hệ thống, phát triển và đưa vào ứng dụng thực tiễn. Do vậy muốn có những ý tưởng mới phải nắm vững cái cơ bản đã nhé dollydon.
  sách e lười đọc lắm. sau này mỗi lần có "ý tưởng" sẽ search trên google trước [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

 2. #1222
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  Đúng là Dollydon có những ý tưởng mới nhưng không trên nền kiến thức nào cả nên chẳng biết bao giờ mới đến ngày trái gió trở trời. Photon là "hạt" năng lượng. Có bao giờ người ta nhắc tới kích thước của hạt photon đâu vì thực chất nó có tính chất hạt thôi. Do vậy chưa có va chạm nào của photon vào nhau rồi vỡ ra cả.
  P/s Những kiến thức được viết thành sách (mà bạn bảo là chính thống) có điểm khác cơ bản với những kiến thức "trái gió trở trời" ở chỗ: kiến thức chính thống đã được kiểm chứng bằng thực tế, được hệ thống, phát triển và đưa vào ứng dụng thực tiễn. Do vậy muốn có những ý tưởng mới phải nắm vững cái cơ bản đã nhé dollydon.
  sách e lười đọc lắm. sau này mỗi lần có "ý tưởng" sẽ search trên google trước [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

 3. #1223
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  Đúng là Dollydon có những ý tưởng mới nhưng không trên nền kiến thức nào cả nên chẳng biết bao giờ mới đến ngày trái gió trở trời. Photon là "hạt" năng lượng. Có bao giờ người ta nhắc tới kích thước của hạt photon đâu vì thực chất nó có tính chất hạt thôi. Do vậy chưa có va chạm nào của photon vào nhau rồi vỡ ra cả.
  P/s Những kiến thức được viết thành sách (mà bạn bảo là chính thống) có điểm khác cơ bản với những kiến thức "trái gió trở trời" ở chỗ: kiến thức chính thống đã được kiểm chứng bằng thực tế, được hệ thống, phát triển và đưa vào ứng dụng thực tiễn. Do vậy muốn có những ý tưởng mới phải nắm vững cái cơ bản đã nhé dollydon.
  sách e lười đọc lắm. sau này mỗi lần có "ý tưởng" sẽ search trên google trước [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

 4. #1224
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  Đúng là Dollydon có những ý tưởng mới nhưng không trên nền kiến thức nào cả nên chẳng biết bao giờ mới đến ngày trái gió trở trời. Photon là "hạt" năng lượng. Có bao giờ người ta nhắc tới kích thước của hạt photon đâu vì thực chất nó có tính chất hạt thôi. Do vậy chưa có va chạm nào của photon vào nhau rồi vỡ ra cả.
  P/s Những kiến thức được viết thành sách (mà bạn bảo là chính thống) có điểm khác cơ bản với những kiến thức "trái gió trở trời" ở chỗ: kiến thức chính thống đã được kiểm chứng bằng thực tế, được hệ thống, phát triển và đưa vào ứng dụng thực tiễn. Do vậy muốn có những ý tưởng mới phải nắm vững cái cơ bản đã nhé dollydon.
  sách e lười đọc lắm. sau này mỗi lần có "ý tưởng" sẽ search trên google trước [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

 5. #1225
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  Đúng là Dollydon có những ý tưởng mới nhưng không trên nền kiến thức nào cả nên chẳng biết bao giờ mới đến ngày trái gió trở trời. Photon là "hạt" năng lượng. Có bao giờ người ta nhắc tới kích thước của hạt photon đâu vì thực chất nó có tính chất hạt thôi. Do vậy chưa có va chạm nào của photon vào nhau rồi vỡ ra cả.
  P/s Những kiến thức được viết thành sách (mà bạn bảo là chính thống) có điểm khác cơ bản với những kiến thức "trái gió trở trời" ở chỗ: kiến thức chính thống đã được kiểm chứng bằng thực tế, được hệ thống, phát triển và đưa vào ứng dụng thực tiễn. Do vậy muốn có những ý tưởng mới phải nắm vững cái cơ bản đã nhé dollydon.
  sách e lười đọc lắm. sau này mỗi lần có "ý tưởng" sẽ search trên google trước [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

 6. #1226
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  Đúng là Dollydon có những ý tưởng mới nhưng không trên nền kiến thức nào cả nên chẳng biết bao giờ mới đến ngày trái gió trở trời. Photon là "hạt" năng lượng. Có bao giờ người ta nhắc tới kích thước của hạt photon đâu vì thực chất nó có tính chất hạt thôi. Do vậy chưa có va chạm nào của photon vào nhau rồi vỡ ra cả.
  P/s Những kiến thức được viết thành sách (mà bạn bảo là chính thống) có điểm khác cơ bản với những kiến thức "trái gió trở trời" ở chỗ: kiến thức chính thống đã được kiểm chứng bằng thực tế, được hệ thống, phát triển và đưa vào ứng dụng thực tiễn. Do vậy muốn có những ý tưởng mới phải nắm vững cái cơ bản đã nhé dollydon.
  sách e lười đọc lắm. sau này mỗi lần có "ý tưởng" sẽ search trên google trước [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

 7. #1227
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  Đúng là Dollydon có những ý tưởng mới nhưng không trên nền kiến thức nào cả nên chẳng biết bao giờ mới đến ngày trái gió trở trời. Photon là "hạt" năng lượng. Có bao giờ người ta nhắc tới kích thước của hạt photon đâu vì thực chất nó có tính chất hạt thôi. Do vậy chưa có va chạm nào của photon vào nhau rồi vỡ ra cả.
  P/s Những kiến thức được viết thành sách (mà bạn bảo là chính thống) có điểm khác cơ bản với những kiến thức "trái gió trở trời" ở chỗ: kiến thức chính thống đã được kiểm chứng bằng thực tế, được hệ thống, phát triển và đưa vào ứng dụng thực tiễn. Do vậy muốn có những ý tưởng mới phải nắm vững cái cơ bản đã nhé dollydon.
  sách e lười đọc lắm. sau này mỗi lần có "ý tưởng" sẽ search trên google trước [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

 8. #1228
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  Đúng là Dollydon có những ý tưởng mới nhưng không trên nền kiến thức nào cả nên chẳng biết bao giờ mới đến ngày trái gió trở trời. Photon là "hạt" năng lượng. Có bao giờ người ta nhắc tới kích thước của hạt photon đâu vì thực chất nó có tính chất hạt thôi. Do vậy chưa có va chạm nào của photon vào nhau rồi vỡ ra cả.
  P/s Những kiến thức được viết thành sách (mà bạn bảo là chính thống) có điểm khác cơ bản với những kiến thức "trái gió trở trời" ở chỗ: kiến thức chính thống đã được kiểm chứng bằng thực tế, được hệ thống, phát triển và đưa vào ứng dụng thực tiễn. Do vậy muốn có những ý tưởng mới phải nắm vững cái cơ bản đã nhé dollydon.
  sách e lười đọc lắm. sau này mỗi lần có "ý tưởng" sẽ search trên google trước [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

 9. #1229
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  Đúng là Dollydon có những ý tưởng mới nhưng không trên nền kiến thức nào cả nên chẳng biết bao giờ mới đến ngày trái gió trở trời. Photon là "hạt" năng lượng. Có bao giờ người ta nhắc tới kích thước của hạt photon đâu vì thực chất nó có tính chất hạt thôi. Do vậy chưa có va chạm nào của photon vào nhau rồi vỡ ra cả.
  P/s Những kiến thức được viết thành sách (mà bạn bảo là chính thống) có điểm khác cơ bản với những kiến thức "trái gió trở trời" ở chỗ: kiến thức chính thống đã được kiểm chứng bằng thực tế, được hệ thống, phát triển và đưa vào ứng dụng thực tiễn. Do vậy muốn có những ý tưởng mới phải nắm vững cái cơ bản đã nhé dollydon.
  sách e lười đọc lắm. sau này mỗi lần có "ý tưởng" sẽ search trên google trước [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]

 10. #1230
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi fallingstars
  Đúng là Dollydon có những ý tưởng mới nhưng không trên nền kiến thức nào cả nên chẳng biết bao giờ mới đến ngày trái gió trở trời. Photon là "hạt" năng lượng. Có bao giờ người ta nhắc tới kích thước của hạt photon đâu vì thực chất nó có tính chất hạt thôi. Do vậy chưa có va chạm nào của photon vào nhau rồi vỡ ra cả.
  P/s Những kiến thức được viết thành sách (mà bạn bảo là chính thống) có điểm khác cơ bản với những kiến thức "trái gió trở trời" ở chỗ: kiến thức chính thống đã được kiểm chứng bằng thực tế, được hệ thống, phát triển và đưa vào ứng dụng thực tiễn. Do vậy muốn có những ý tưởng mới phải nắm vững cái cơ bản đã nhé dollydon.
  sách e lười đọc lắm. sau này mỗi lần có "ý tưởng" sẽ search trên google trước [IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]


 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •