Chúng ta thường nghe nói đến nền văn minh của loài người là sự phát triển của loài người qua từng giai đoạn, vậy nếu xem xét sự văn minh của loài người nói riêng hay sự văn minh của Trái Đất nói chung trong vũ trụ thì chúng ta đang đứng ở đâu trên bẳng xếp hạng?

Văn minh hay bất kỳ một bảng xếp hạng nào cũng cần có những tiêu chí xác định. Tiêu chí để xác định một nền văn minh, văn minh đến mức độ nào được đánh giá bằng thang Kardashev hay thước Kardashev. Dù mang tính lý thuyết, thang Kardasher đã miêu tả một hướng đi của văn minh gắn liền với việc sử dụng năng lượng. Nó được đề xuất lần đầu tiên bởi nhà thiên văn học Xô Viết Nikolai Semenovich Kardashev vào năm 1964. Căn cứ vào khả năng lợi dụng năng lượng cũng như mức độ thực dân hóa không gian của một nền văn minh, ba bậc văn minh được đưa ra: loại I có thể sử dụng được toàn bộ nguồn năng lượng trên hành tinh mẹ; loại II là toàn mặt trời của nó; và loại III có thể sử dụng năng lượng trong một thiên hà. Khoa học viễn tưởng cũng đã đề cập tới loại VI, trong đó văn minh đã làm chủ mọi nguồn lực trong vũ trụ của nó, và loại V, mọi vũ trụ.Tính đến năm 2007, chỉ số Kardashev của loài người là khoảng 0,72, do chỉ số K được tính theo cơ số logarit -10, giá trị 0,72 cho thấy chúng ta đã lợi dụng được 0,16 nguồn năng lượng dự trữ của Trái Đất. Như vậy chúng ta vẫn chỉ quẩn quanh ở mức mông muội dã man gần gần con số 0. Khi đứng trên một thang đo lớn thì con người trở nên thật nhỏ bé. Vậy nền văn minh nào mới thực sự là văn minh? Khi mà sự sống ngoài Trái Đất vẫn còn là một dấu hỏi thì dĩ nhiên những nền văn minh đó cũng chỉ tồn tại trong những tác phẩm hư cấu mà thôi.

Vì sao vấn đề lỗ đen lại được đề cập đến trong một bài viết về các nấc thang của một nền văn minh? Gần đây những vấn đề về lỗ đen đang có những bước tiếp cận mới. Tiến sỹ Nikodem Poplawski, trường Đại học New Haven, tin rằng: "hạt giống có trước vụ nổ vũ trụ được tạo ra bên trong hố đen. Hạt giống này nhỏ có thể kích hoạt sản xuất các hạt khác để tạo thành dải ngân hà, hệ thống năng lượng mặt trời, các hành tinh và cả con người". Nếu tồn tại nền văn minh như vậy thì đó là nền văn minh đạt được cấp độ III theo thang Kardashev.

Theo bạn nền văn minh của thế giới Autobot trong Transformer đã đạt đến mức độ bao nhiêu rồi?