ie – Đọc kéo dài âm “i” rồi chuyển sang âm “ê”
[*]iu (iou) – gần giống âm “i + êu (hơi giống yêu)”. Đọc kéo dài âm “i” rồi chuyển sang âm “u”
[*]ua – gần giống âm “oa”. Đọc khá kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “a”
[*]uo – Đọc kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “ô”
[*]ui (uei) – gần giống âm “uây”. Đọc tương đối kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “ei”.
[*]üe – sắp giống âm “uê”. Đọc nguyên âm “ü” (uy) rồi chuyển sang âm “ê”
[*]

Ghi chú:
[/list]

https://tiengtrungkimoanh.edu.vn/viet-ngay-thang-nam-trong-tieng-trung-dat-chuan-chuyen-nho
 • iu và ui bản chất là cách thức viết ngắn gọn của (iou) và (uei). Nhưng từ nay Cả nhà chỉ cần ghi nhớ iu và ui là được.
 • các nguyên âm ia, ie, khi không được ghép với thanh mẫu nào, sẽ được viết là ya, ye.


 • Nhóm 2: Nguyên âm ghép với n • an – sắp giống âm “an”. Đọc hơi kéo dài âm “a” rồi chuyển sang phụ âm “n”

  en – gần giống âm “ân”. Đọc tương đối kéo dài âm “e” rồi chuyển sang phụ âm “n”

  in – sắp giống âm “in”. Đọc hơi kéo dài nguyên âm “i” rồi chuyển sang phụ âm “n”.

  un (uen) – gần giống âm “uân”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “en”.

  ün – sắp giống âm “uyn”. Đọc nguyên âm “ü” (uy) rồi chuyển sang phụ âm “n”

  Ghi chú: Âm un chính là viết tắt của uen nên hãy ghi nhớ bí quyết đọc nhé. giảm thiểu đọc thành un của tiếng Việt, mà phải đọc là “u-â-n”. • Nhóm 3: Nguyên âm ghép với ng • ang – gần giống âm “ang” (trong tiếng Việt). Đọc khá kéo dài âm “a” rồi chuyển sang âm “ng”

  ong – sắp giống âm “ung”. Đọc tương đối kéo dài âm “o” (u) rồi chuyển sang âm “ng”

  eng – sắp giống âm “âng”. Đọc khá kéo dài âm “e” rồi chuyển sang âm “ng”

  ing – sắp giống âm “inh”. Đọc khá kéo dài nguyên âm “i” rồi chuyển sang âm “ng” • Nhóm 4: Nguyên âm ghép với nguyên âm và ghép với n hoặc ng • 3 Nguyên âm đứng cạnh nhau. • iao – gần giống “i + eo”. Đọc nguyên âm “i” trước sau đó chuyên sang nguyên âm đôi “ao”

  uai – gần giống âm “oai”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển qua âm “ai” • Nguyên âm ghép với nhau và ghép với n • ian – gần giống “i + ên” đọc nhanh. Đọc nguyên âm “i” trước sau đấy chuyển sang nguyên âm “an”

  uan – sắp giống âm “oan”. Đọc tương đối kéo dài âm “u” rồi chuyển qua âm “an”

  üan – gần giống âm “uy + en” đọc nhanh. Đọc khá kéo dài âm “ü” (uy) rồi chuyển qua âm “an” • Nguyên âm ghép với nhau và ghép với ng • iang – gần giống “i + ang” đọc nhanh. Đọc nguyên âm “I” trước rồi chuyển sang nguyên âm “ang”

  iong – gần giống âm “i +ung” đọc nhanh. Đọc hơi kéo dài âm “i” rồi chuyển qua âm “ung”

  uang – gần giống âm “oang”. Đọc khá kéo dài âm “u” rồi chuyển qua âm “ang” • Nhóm 5: hàng ngũ đặc biệt
 • er – sắp giống âm “ơ”. Đọc uống lưỡi thật mạnh (thanh quản rung mạnh hơn chút).

  như vậy, chúng ta đã cộng nhau học qua các vận dòng trong tiếng Hán và nắm được bí quyết đọc. Cũng như các luật lệ viết ngắn, rút gọn của 1 số từ đặc trưng. công việc và nhiệm vụ của Anh chị là hãy đọc thuộc và đặc thù “GHI NHỚ cách thức ĐỌC”. Để từ ấy có nền tảng học cao hơn, tránh phát âm sai thành lề thói.