trình tự chi tiết của vấn đề công chứng HĐ
giấy tờ công chứng
Bước một. Tiếp thu yêu cầu công chứng
 • đánh giá yêu cầu của điều khoản với nam giới công chứng: tư nhân buộc phải có khả năng hành vi dân quá trình toàn vẹn (nếu không sẽ từ chối yêu cầu công chứng).
 • check giấy tờ trong hồ sơ công chứng:

tình huống 1: hồ sơ đầy đủ, đúng điều khoản thì thụ lý & ghi vào sổ công chứng.
trường hợp 2. Hồ sơ chưa đầy đầy đủ thì yêu cầu cho thêm..
Bước 2. Thực hiện công chứng
trường hợp 1: nếu các đối tác có HĐ soạn trước
Công chứng cục buộc phải kiểm tra dự thảo HĐ
 • ví như giải quyết được đòi hỏi thì chuyển sang đoạn kế tiếp.
 • nếu sai hay có vi phạm thì đòi hỏi sửa, trường hợp không sửa thì khước từ công chứng.

trường hợp 2: đối với HĐ công chứng cục soạn thảo theo đòi hỏi người công chứng
 • nhân tình cầu công chứng (2 phía mua sắm bán) đọc lại toàn bộ HĐ để check và chứng thực vào Hợp Đồng.
 • bồ cầu công chứng ký vào đã từng trang của HĐ (việc ký cần triển khai trước mặt công chứng viên).
 • Công chứng viên đòi hỏi các bên bắn trình bạn dạng hàng đầu những giấy tờ có trong giấy tờ để đối chiếu.
 • Ghi lời chứng, ký và đóng dấu.


https://bannhavungtau.com.vn/
những chú ý Khi công chứng HĐ mua sắm bán đất
 1. cần công chứng Tại các tổ chức công chứng trong khuôn khổ thức giấc nơi có nhà đất.
 2. được công chứng Ở tổ chức công chứng: bao gồm đề phòng công chứng (đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) và công sở công chứng (tư nhân). Việc công chứng Có thể được triển khai ngoài hội sở của đơn vị hành nghề công chứng trong tình huống người tình cầu công chứng là người cao tuổi kém, chẳng thể di chuyển được…
 3. thời gian công chứng:

 • không quá 02 hôm khiến việc;
 • với Hợp Đồng, đơn hàng có nội dung phức hợp thì thời hạn công chứng Rất có thể lâu ngày hơn nhưng mà không thực sự 10 hôm làm việc.


giấy tờ kê khai nộp thuế & sang tay giấy chứng thực quyền sử dụng đất
các điều cần biết khi sang tên sổ đỏ
các dạng giấy chứng nhận về nhà đất gồm: Giấy chứng nhận quyền dùng đất, Giấy chứng thực quyền sở hữu nhà Ở và quyền sử dụng đất Ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà Tại, Giấy chứng nhận quyền chiếm hữu nhà cửa xây dựng; Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà Ở và tài sản khác nối liền đối với đất trong bài viết được gọi tắt là Sổ đỏ.
Theo luật pháp Khi chuyển nhượng quyền dùng đất cần đăng ký biến động Ở bộ phận đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ khi đăng ký vào sổ địa chủ yếu (thủ tục đăng ký cô động bạn nam dân thường hay gọi là thủ tục sang tay Sổ đỏ).
lúc sang tên Sổ đỏ thì bộ phận nhà nước sẽ xác nhận vấn đề chuyển nhượng vào trang 4 của Sổ đỏ, trong trường hợp trang 4 của Sổ đỏ mất đi vùng trống thì được cấp Sổ đỏ thế hệ.
lúc các đối tác lập HĐ chuyển nhượng được công chứng hay xác thực và có hiệu lực thì theo Hợp Đồng các bên có bổn phận hàng đầu như sau:
 • phía chuyển nhượng (sau đây gọi là bên bán) có bổn phận chuyển quyền dùng đất phỏng đoán phía nhận chuyển nhượng (quyền dùng đất được ghi nhận trong Sổ đỏ – cần Lúc bán phải chuyển Sổ đỏ kết luận bên mua);
 • bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên mua) có trách nhiệm thanh toán cho biết phía bán.

Dường như, trong HĐ các đối tác được phép ký hợp đồng ai là kẻ triển khai việc sang tên Sổ đỏ, giả dụ ko thỏa thuận thì phía mua thường sẽ sang tên Sổ đỏ (chỉ Khi Sổ đỏ được sang tay thì người mua mới là kẻ có quyền sử dụng đất và được quy định công nhận, bảo vệ).