Chất thải nguy nan là chất thải có chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy khốn trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy hiểm khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hiểm tới môi trường và sức khoẻ nhân loại.

Tính đến tháng 12 năm 2006, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 14.318 cở sở phân phối công nghiệp, nhưng hiện tại chỉ có 122 cơ sở phân phối công nghiệp có quy mô công ty, còn lại là các cơ sở nhỏ, quy mô tác động ở mức gia đình. Các cơ sở sản xuất có quy mô công ty phân bố chính yếu trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Mê Linh, huyện Bình Xuyên và tập trung vào 8 nhóm ngành chính sau: cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử; cung ứng vật liệu thành lập; dệt may, da giày; hình thành nông sản thực phẩm; rượu bia và nước giải khát; dược phẩm và hoá chất tiêu dùng; khai thác tài nguyên; và các nhóm ngành khác như ngành sản xuất giấy, nhựa, cao su, pin, đồ gỗ gia dụng... xử lý chất thải công nghiệpVới đặc trưng đơn nhất của mỗi nhóm ngành, mức độ phát thải các chất thải (lượng chất thải, khối lượng…) của mỗi nhóm ngành rất khác biệt. Theo số liệu tổng hợp vào tháng 5 năm 2007, chỉ có 52 trong tổng số 122 cơ sở cung ứng công nghiệp có quy mô công ty gửi “công bố thống kê về khối lượng, tình hình thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn nguy nan” về Sở khoáng sản và Môi trường (chiếm 42,6% tổng số nhà phân phối), với tổng lượng chất thải rắn cung ứng là 718.430 kg/tháng và 240 m3/tháng, 2.000 vỏ thùng/tháng (loại thùng phi chứa nguyên liệu loại 60 lít, 200 lít); tương đương 752 tấn/tháng. Lượng chất thải rắn chế tạo nguy hại khoảng 265.474 kg/tháng và 74 m3/tháng, 65 vỏ thùng/tháng (tương đương 299 tấn/tháng), bao gồm các loại chất thải rộng rãi tại các cơ sở như: dầu mỡ, dung môi, hoá chất thải, cặn dầu máy, cặn bùn, cặn sơn, cặn lắng có thể chứa kim loại nặng như Sắt, Man gan, Can xi…, vỏ thùng đựng sơn, giẻ lau dính dầu mỡ, mực in, vật phẩm giầy hỏng… Đây là một khối lượng chất thải nguy khốn khá lớn, chiếm khoảng trên dưới 30% tổng lượng chất thải rắn cung cấp. Trong 8 nhóm ngành phân phối công nghiệp, nhóm các ngành sản xuất khác phát sinh nhiều chất thải nguy hiểm nhất, trong đó cốt yếu là ngành phân phối đồ gỗ gia dụng với tổng khối lượng là 226.976 kg/tháng và 74 m3/tháng, 15 vỏ thùng/tháng; đứng thứ 2 là ngành cơ khí, lắp ráp ôtô, xe máy, điện tử với tổng khối lượng là 28.244 kg/tháng và 50 vỏ thùng/tháng. Ngành cung ứng vật liệu thành lập có chất thải khá lớn, tuy không có nhiều chất thải nguy hiểm nhưng làm ô nhiễm nặng về môi trường về bụi và phế thải đổ rườm rũ, mất vệ sinh nơi phân phối, ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất khác trong các khu công nghiệp. Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Với tổng lượng chất thải rắn công nghiệp tổng hợp được từ 52 trong tổng số 122 cơ sở công nghiệp là 752 tấn/tháng (trong đó chất thải rắn không nguy nan là 453 tấn/tháng, chất thải rắn nguy khốn là 299 tấn/tháng), hay 25 tấn/ngày thì đã tương đương với 1/4 lượng phát thải chất thải rắn của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (với tổng lượng 99,3 tấn/ngày); song theo ước tính chung, tổng lượng chất thải rắn công nghiệp trong tỉnh có thể lên tới 1.058 tấn/tháng, trong đó chất thải rắn gian nguy là 423 tấn/tháng.

Lượng chất thải rắn cung ứng nói chung và chất thải rắn nguy hiểm tập trung cốt yếu trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và hai huyện Mê Linh và Bình Xuyên do tổng số cơ sở cung cấp của 4 đơn vị hành chính này chiếm 82,8% tổng số cơ sở cung cấp của toàn tỉnh.


Trên địa bàn thị trấn Vĩnh Yên hiện có 29 cơ sở cung cấp công nghiệp, tập trung chủ đạo trong khu công nghiệp Khai Quang, chiếm khoảng 23,8% số cơ sở chế tạo của toàn tỉnh. Theo số liệu thống kê năm 2007, thị trấn Vĩnh Yên là địa phương có số cơ sở sản xuất công nghiệp nhiều thứ hai của tỉnh Vĩnh Phúc, sau huyện Mê Linh. Theo thông báo của 10/29 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát hiện ra lượng chất thải rắn là 114.935 kg/tháng và 220 m3/tháng, gồm chất thải rắn sinh hoạt là 200 kg/tháng; chất thải rắn cung cấp không nguy khốn là 97.355 kg/tháng và 220 m3/tháng; chất thải rắn nguy hiểm là 17.380 kg/tháng. Chất thải rắn nguy nan chủ quản được các cơ sở chế tạo thuê các tổ chức môi trường xử lý hoặc đốt. ước tính một cách sơ bộ lượng chất thải rắn nguy nan có thể phát sinh trên địa bàn đô thị Vĩnh Yên sẽ vào khoảng 1.000 tấn/năm.

Trên địa bàn thị xã Phúc Yên hiện có 14 cơ sở cung cấp công nghiệp, chiếm 11,5% số cơ sở cung cấp của tỉnh. Lượng chất thải nguy hiểm của 6/14 cơ sở cung ứng đạt 10.183 kg/tháng, 122 tấn/năm. Chất thải rắn nguy hại đã được đi chôn lấp hoặc bán, đốt hoặc thuê đơn vị đủ chức năng xử lý. Trên thực tế, lượng chất thải rắn nguy hiểm phát sinh trên địa bàn thị xã Phúc Yên còn lớn hơn nhiều lượng chất thải đã công bố của các cơ sở cung cấp. Theo ước tính sơ bộ, lượng chất thải rắn nguy nan có thể lớn gấp 2 lần, tức là có khoảng 240-250 tấn/năm.


Huyện Mê Linh có 44 cơ sở sản xuất công nghiệp, tập trung cốt yếu trong khu công nghiệp Quang Minh. Lượng chất thải rắn gian nguy của 16/44 cơ sở phân phối ở Mê Linh là 15.058 kg/tháng và 50 vỏ thùng/tháng. Chất thải rắn nguy hiểm đã được các cơ sở phân loại, thu gom và chuyển các cơ quan môi trường xử lý. Theo thể loại chất thải rắn nguy hại thì hầu hết các cơ sở cung cấp đều phát sinh chất thải rắn nguy hại. Vì vậy, lượng chất thải nguy nan trên địa bàn huyện có thể lớn gấp 2 lần lượng chất thải gian nguy đã lên tiếng của 16/44 cơ sở, tức là đạt khoảng 30 tấn/tháng và 100 vỏ thùng/tháng.

Trên địa bàn huyện Bình Xuyên có 14 cơ sở chế tạo công nghiệp. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Bình Xuyên là 256.170 kg/tháng, khoảng 3.074 tấn/năm. Lượng chất thải rắn nguy hiểm của 3/14 cơ sở sản xuất là 8.940 kg/tháng (khoảng 107 tấn/năm). Chất thải rắn nguy hại đã được các cơ sở phân phối thu gom, phân loại và đưa công ty môi trường xử lý hoặc để trong cơ quan chưa xử lý và bán như người dân cung ứng ống thép Việt Đức. Như vậy, việc quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại chưa thực sự đúng quy định vì không phải công ty hay cơ sở thu mua phế liệu nào cũng có chức năng xử lý chất thải rắn nguy hiểm.Theo số liệu thống kê năm 2007, tại các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc; mỗi huyện chỉ có từ 1-7 cơ sở phân phối công nghiệp và tổng số có 21 cơ sở chế tạo công nghiệp. Tuy nhiên, lượng chất thải nói chung, đặc thù là chất thải rắn nguy khốn phát sinh trên địa bàn 5 huyện này bây giờ không đáng kể.

Thực tế điều tra, khảo sát trực tiếp tại một số cơ sở cung cấp cho thấy toàn bộ các cơ sở phân phối chưa nhận thức toàn bộ việc thực hiện thu gom, phân loại chất thải nguy hiểm. Các cơ sở sản xuất để lẫn chất thải nguy hiểm với chất thải rắn không tái chế được và cho xử lý như các chất thải sinh hoạt. Chỉ có một số cơ sở cung cấp liên doanh lớn như công sở Honda, Toyota, Sơn Nipon… là có thu gom phân loại tự xử lý bằng sử dụng lò đốt, chôn chặt trong khuôn viên của cơ sở, hoặc ký hợp đồng thuê các công sở môi trường và cái này thực hiện thu gom, đem đi xử lý. Các cơ sở cung ứng tuy đã dùng các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn nguy hại, tuy nhiên đại bộ phận các cơ sở cung cấp đều tự mình chôn lấp ngay trong cửa hàng, hoặc tự đốt, hoặc giao phó cho các tổ chức môi trường và cái này thu gom, xử lý. giá xử lý rác thải công nghiệp