công ty xử lý chất thải nguy hại tại tphcm Đứng trước thực trạng rác thải sinh hoạt và đặc biệt là chất thải rắn (CTR) ngày một ngày càng tăng song tác động thu gom, xử lý và tái chế vẫn chưa có hướng đi khả quan, các nhà nghiên cứu kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và chế độ Việt Nam (VEPR) thông qua nghiên cứu cụ thể thị trường rác thải đã đề ra những khuyến nghị, một hướng chuyển biến về chế độ trong tương lai để giải quyết rắc rối này.

Điều chỉnh lại chế độ phân bổ kinh phí

Sau hàng loạt các nghiên cứu về công tác thu gom xử lý rác thải của các thành phố lớn, nhóm các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, chế độ về phân bổ kinh phí cho quản lý CTR ngày nay không khiến CTR đô thị giảm đi mà thực tế làm lượng CTR ngày càng tăng nhiều hơn. Bởi các doanh nghiệp xử lý, vận chuyển sẽ được cấp kinh phí chi trả theo khối lượng. Trong khi đó, người sử dung chưa phải chịu đủ nghĩa vụ với lượng CTR mà họ phát hiện ra.


Xử lý CTR đô thị Việt Nam bây giờ là mối quan hệ về tài chính giữa chính quyền và nhà phân phối xử lý; Hình như đó, theo kinh nghiệm của các nước châu Âu và Singapore, thị trường này được tiến tới là mối quan hệ giữa doanh nghiệp thu gom - vận chuyển và cửa hàng xử lý CTR thông qua phí xử lý CTR. Nhà nước sẽ dần tiến tới không trả giá thành này cho các xí nghiệp xử lý CTR. Quan hệ thị trường này sẽ tạo động lực nhiều hơn cho các doanh nghiệp thu gom - vận chuyển, giảm lượng CTR xử lý, tất nhiên đó, khối lượng CTR sẽ được cân đo chính xác không cần tới sự giám sát của Nhà nước như hình thức của Việt Nam hiện nay.

Để thực sự có một thị trường xử lý CTR, cách phân bổ kinh phí sẽ phải định hướng lại theo cách: mọi người hoặc các tổ chức phát thải nhiều CTR sinh hoạt phải chịu trách nhiệm về lượng CTR mà mình phát hiện ra, gồm đa số mức giá quản lý từ thu gom, vận chuyển và xử lý CTR. Chính quyền địa phương chỉ chịu trách nhiệm chi trả tầm giá quản lý CTR của công cộng như đường phố, khu vực công… và một phần trợ cấp cho người nghèo. Các cửa hàng thu gom - vận chuyển thu phí quản lý CTR của người tiêu dùng, nhận kinh phí bất biến theo hợp đồng với chính quyền địa phương về quản lý CTR công cộng.

Các đại lý này sẽ thu gom, vận chuyển CTR thị trấn tới khi xử lý CTR và trả mức giá cho DN xử lý CTR theo mức phí mà đại lý đã ký kết với chính quyền.

Để có thể phát triển thị trường quản lý CTR thị trấn cần có chế độ lưu tâm hơn nữa tới vai trò của nhà phân phối. Có thể chia làm 2 nhóm chính, nhóm thứ nhất là các cửa hàng tư nhân tham gia tác động thu gom, vận chuyển CTR. Các nhà phân phối này là trung gian trong quá trình quản lý CTR, kết nối với khu vực phát sinh và khu vực xử lý CTR và cũng là nhóm đại lý có kỹ năng phân loại, tái chế ngay sau thu gom từ mọi người nếu tạo cho họ một động lực đủ lớn. Hợp đồng giữa doanh nghiệp thu gom - vận chuyển và chính quyền nên được ký kết dưới cách thức hợp lý, đảm bảo tiện dụng định hình cho đại lý. Cần khuyến khích cho doanh nghiệp tích tụ vốn, sáp nhập các cửa hàng, xuất hiện các khu vực thu gom rác thải lớn.

Nhóm thứ hai đó là các doanh nghiệp đã thực hiện xử lý CTR bằng các bí quyết tiên tiến, có kỹ thuật cao. Chính các doanh nghiệp đã xử lý tốt các loại CTR ở Việt Nam sẽ có nhiều kinh nghiệm về cơ cấu phân loại rác ở Việt Nam, từ đó đưa ra các khoa học xử lý thích hợp. Thị trường xử lý sẽ hiện ra nên các xí nghiệp xử lý quy mô lớn (trên 1.000 tấn/ngày như ở TP. HCM), tận dụng lợi thế nhờ quy mô. vì vậy, các chế độ cung cấp cũng nên theo hướng khuyến khích đại lý đầu tư công nghệ hiện đại, ngựa lớn. khái niệm nước thải công nghiệp

Các nhà phân phối Nhà nước đang thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cần được thu hẹp lại và chỉ đóng vai trò chắc chắn bình an rác thải tại một số quận chính của các đô thị lớn trực thuộc TƯ, nhường chỗ marketing CTR thương mại cho các cửa hàng nhập cuộc.

Vai trò trực tiếp sản xuất dịch vụ xử lý CTR đô thị của chính quyền địa phương cũng nên được cân nhắc hợp lý với việc minh bạch trong tính toán đầy đủ các mức giá khấu hao đầu tư, lương cán bộ nhân viên… vào giá thành thực tế xử lý CTR của các khu xử lý mà Nhà nước đầu tư, đối với giá thành xử lý của các đơn vị khác, nhằm tăng hiệu quả xử lý và tính bền vững của ngân sách.

Như vậy, có thể thấy, khác với các hàng hóa chung, dịch vụ quản lý CTR đô thị là một loại hàng hóa công, vì thế, cấu trúc thị trường có nhiều điểm đặc trưng về chế độ chính sách và cần một cách nhìn dài hạn, đổi mới quan điểm Nhà nước can thiệp quá sâu vào khâu thu gom – vận chuyển cho tới xử lý; càng không thể để thế độc quyền cho một số công ty thực hiện nhiệm vụ này làm mất sức cạnh tranh. Nhà nước nên không trực tiếp phân phối dịch vụ này mà chỉ nhập vai trò tạo hình thức bình đẳng, giám sát tác động cung cấp cái này của bên cung cấp.

Nhà nước cũng cần nhận thấy những xu hướng của thị trường, từ đó sử dụng các công chi tiết chế như: thuế suất, giá cái này, trợ cấp, dựa vào lực lượng thị trường để đạt được mục đích giảm thiểu lượng chất thải rắn sinh hoạt và xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh. thu mua phế liệu