Mọi người ai có nhu cầu về �‘ng nhòm ( ki�ƒu �‘ng nhòm của cư�›p bi�ƒn ý)
t có ngu�“n vật kính tiêu sắc hoàn toàn, chất lượng t�‘t (nguôn này chuyên sản xuất các dụng cụ quang học cho các công ty và cả quân �‘�™i) nên sẽ nhận lắp �‘ng nhòm ( �‘ã có th�‹ kính hoặc chưa)
giá cả thỏa thuận.
AI C�“ NHU CẦU TH�Œ NHẮN TIN CHO T�š THEO SĐT K�ˆM TH�”NG SỐ CỦA VẬT KÍNH Y�ŠU CẦU, GIÁ CẢ MONG MUỐN)
ĐẦY L�€ 1 CHIẾC ỐNG NH�’M( T SẼ L�€M LOẠI D NH�Ž HƠN):
http://thienvanhanoi.org/forum/showt...o-troi-Oldstar
C�’N Đ�‚Y L�€ CHIẾC KÍNH KH�šC XẠ V�šI VẬT KÍNH C�™NG NGU�’N N�€Y SẢN XUẤT:
http://thienvanhanoi.org/forum/showt...i-khai-truong-