Thành lập Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ


Ngày 31/08/2017, Trường Đại học Công nghệ đã ban hành Quyết định số 888/ QĐ – TCCB về việc thành lập Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ thuộc Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ có tên gọi tiếng Anh là School of Aerospace Engineering (SAE) với tầm nhìn, mục tiêu là trở thành Viện nghiên cứu và đào tạo về Công nghệ hàng không vũ trụ của Việt Nam, góp phần thực hiện sứ mệnh làm chủ Công nghệ hàng không vũ trụ của đất nước.

Viện SAE có chức năng:
a) Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về CNHKVT ở các bậc đại học, sau đại học; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu xã hội.

b) Nghiên cứu các công nghệ mũi nhọn, nền tảng trong lĩnh vực CNHKVT

c) Phát triển các công nghệ, sản phẩm KH&CN trong lĩnh vực CNHKVT đáp ứng yêu cầu dân sự và an ninh, quốc phòng của đất nước.

d) Triển khai các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực CNHKVT theo nhu cầu xã hội và các doanh nghiệp.


>>> Tải quyết định 888/QĐ-TCCB
NT - VNU-UET
Nguồn: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C2095/N21090...ng-Vu-tru.htm#