Hello and welcome to our community! Is this your first visit?

Diễn đàn: Thảo luận kiến thức thiên văn học

Diễn đàn con: Thảo luận kiến thức thiên văn học

Tiêu đề
 
Bài viết cuối
 1. Các tin tức thiên văn quốc tê, tin tức thiên văn trong nước...

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,054
  • Bài viết: 4,330
  1. Các tin tức mới nhất về thiên văn học từ các báo trong nước.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 322
   • Bài viết: 2,854
  2. Các thông tin quốc tế được dịch từ các báo nasa, astronomy...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 168
   • Bài viết: 912
 2. Thảo luận các kiến thức cơ bản về thiên văn học

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 286
  • Bài viết: 10,664
  1. Thảo luận về Trái đất và hệ mặt trời của chúng ta

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 115
   • Bài viết: 2,343
  2. Các kiến thức về sao, thiên hà, vũ trụ và các hiện tượng thiên văn

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Bài viết: 1,960
  3. Nơi các thành viên thảo luận các vấn đề thiên văn học

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 40
   • Bài viết: 1,120
 3. Thảo luận về các định luật tính toán về vật lý thiên văn

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 56
  • Bài viết: 3,056
 4. Bàn luận về quan sát các vì sao, hành tinh, thiên thể...

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 175
  • Bài viết: 5,585
 5. Các công nghệ mới nhất khám phá vũ trụ, tên lửa, tàu vũ trụ, vệ tinh

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 127
  • Bài viết: 2,788
  1. Cách làm tên lửa, tàu vũ trụ, các dự án...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 30
   • Bài viết: 1,387