Hello and welcome to our community! Is this your first visit?

Diễn đàn: Thảo luận kiến thức thiên văn học

Diễn đàn con: Thảo luận kiến thức thiên văn học

Tiêu đề
 
Bài viết cuối
  1. Các tin tức thiên văn quốc tê, tin tức thiên văn trong nước...

    Thiết lập nhanh:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 714
    • Bài viết: 3,990
    1. Các tin tức mới nhất về thiên văn học từ các báo trong nước.

      Thiết lập nhanh:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 322
      • Bài viết: 2,854
    2. Các thông tin quốc tế được dịch từ các báo nasa, astronomy...

      Thiết lập nhanh:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 168
      • Bài viết: 912
  2. Thảo luận các kiến thức cơ bản về thiên văn học

    Thiết lập nhanh:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 249
    • Bài viết: 10,627
    1. Thảo luận về Trái đất và hệ mặt trời của chúng ta

      Thiết lập nhanh:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 80
      • Bài viết: 2,308
    2. Các kiến thức về sao, thiên hà, vũ trụ và các hiện tượng thiên văn

      Thiết lập nhanh:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 32
      • Bài viết: 1,960
    3. Nơi các thành viên thảo luận các vấn đề thiên văn học

      Thiết lập nhanh:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 39
      • Bài viết: 1,119
  3. Thảo luận về các định luật tính toán về vật lý thiên văn

    Thiết lập nhanh:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 54
    • Bài viết: 3,054
  4. Bàn luận về quan sát các vì sao, hành tinh, thiên thể...

    Thiết lập nhanh:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 175
    • Bài viết: 5,585
  5. Các công nghệ mới nhất khám phá vũ trụ, tên lửa, tàu vũ trụ, vệ tinh

    Thiết lập nhanh:

    Thống kê diễn đàn:

    • Chủ đề: 127
    • Bài viết: 2,788
    1. Cách làm tên lửa, tàu vũ trụ, các dự án...

      Thiết lập nhanh:

      Thống kê diễn đàn:

      • Chủ đề: 30
      • Bài viết: 1,387