Hello and welcome to our community! Is this your first visit?

Diễn đàn: Thảo luận kiến thức thiên văn học

Diễn đàn con: Thảo luận kiến thức thiên văn học

Tiêu đề
 
Bài viết cuối
 1. Các tin tức thiên văn quốc tê, tin tức thiên văn trong nước...

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 684
  • Bài viết: 3,959
  1. Các tin tức mới nhất về thiên văn học từ các báo trong nước.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 322
   • Bài viết: 2,853
  2. Các thông tin quốc tế được dịch từ các báo nasa, astronomy...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 168
   • Bài viết: 912
 2. Thảo luận các kiến thức cơ bản về thiên văn học

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 230
  • Bài viết: 10,608
  1. Thảo luận về Trái đất và hệ mặt trời của chúng ta

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 64
   • Bài viết: 2,292
  2. Các kiến thức về sao, thiên hà, vũ trụ và các hiện tượng thiên văn

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 32
   • Bài viết: 1,960
  3. Nơi các thành viên thảo luận các vấn đề thiên văn học

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 38
   • Bài viết: 1,118
 3. Thảo luận về các định luật tính toán về vật lý thiên văn

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 54
  • Bài viết: 3,054
 4. Bàn luận về quan sát các vì sao, hành tinh, thiên thể...

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 174
  • Bài viết: 5,584
 5. Các công nghệ mới nhất khám phá vũ trụ, tên lửa, tàu vũ trụ, vệ tinh

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 125
  • Bài viết: 2,786
  1. Cách làm tên lửa, tàu vũ trụ, các dự án...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 30
   • Bài viết: 1,387